Doelstellingen

De behandelingen met Immuun-effectorcellen, zoals Chimeric antigen receptor (CAR) T-cellen, ontwikkelen zich razendsnel. Deze ontwikkelingen zorgen voor zeer veel nieuwe en verbeterde producten, die in studieverband gebruikt kunnen worden, maar inmiddels ook geregistreerd zijn en ingezet zullen worden voor steeds meer indicaties. Naast IEC die door farmaceutische bedrijven op de markt worden gebracht, is een aantal centra ook reeds begonnen met initiatieven rondom academische, ‘point-of-care’ productie van CAR T-cellen.

De ontwikkeling van geavanceerde, kostbare producten met targets, die ziekte-overstijgend kunnen zijn, vragen om een werkgroep waar alle betrokken partijen samenkomen en waarin de kennis en kunde van deze partijen verankerd is: leukemiebehandelaren, lymfoombehandelaren, myeloombehandelaren, stamceltransplantatie-hematologen, kinderoncologen, immunologen en onderzoekers, apothekers en in de toekomst mogelijk ook oncologen.

De IEC werkgroep streeft een aantal doelen na:

1. Onderzoek met IEC producten opzetten en faciliteren, samenwerkingen hierin versterken, gebruik makend van de kennis en infrastructuur die aanwezig is bij de verschillende partijen.
2. Kwaliteitswaarborging van de productie en ontwikkeling maar ook toediening van deze producten, waarbij we uniformiteit en ook samenwerking nastreven tussen de verschillende centra. Hierbij hoort ook het opstellen en beschikbaar maken van richtlijnen en protocollen.
3. Ontwikkeling van academische productie van point of care producten bevorderen in samenwerking met Ministerie van VWS, Zorg instituut Nederland en andere beleidsmakers.
4. Samenwerking in strategie-ontwikkeling voor nieuwe behandelingen met en indicaties voor behandeling met IEC en hierin ook een aanspreekpunt zijn voor beleidsmakers met vertegenwoordiging van alle verschillende belanghebbenden vanuit de beroepsgroepen.

Organisatie

De werkgroep valt onder de NVVH en de HOVON. Gezien het grote aantal betrokkenen zijn er 3 subwerkgroepen: 1. Onderzoek, 2. Richtlijnen en protocollen en 3. Kwaliteit, Regelgeving en Infrastructuur. Iedere subwerkgroep heeft een aanspreekpunt. Er wordt 2 jaarlijks in februari en september vergaderd.

Voor de notulen van de werkgroep wordt verwezen naar de HOVON website (toegankelijk na inloggen). 

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Tom van Meerten
Vice-voorzitter: Marie José Kersten
Secretaris: Suzanne van Dorp

Aanspreekpunten:
Onderzoek: voorzitter consortium
Richtlijnen en protocollen: (volgt)
Kwaliteit, Regelgeving en Infrastructuur: (volgt).

Ledenlijst:
Deze kunt u raadplegen via deze link naar de HOVON website (toegankelijk na inloggen).

Organogram (volgt)

Protocollen

De IEC werkgroep streeft harmonisatie na in de behandeling met immuun effector cellen, zoals CAR-T cellen, en ook in de behandeling van complicaties, zoals het cytokine release syndroom, ICANS, infecties en hypogammaglobulinemie.

Praktische leidraden voor deze behandelingen vindt u hieronder. Deze zijn niet geschreven als officiële, volgens NVVH format, gemaakte richtlijnen.

Tevens vindt u hier de verschillende indicaties voor behandeling met CAR-T cellen en informatie over de verwijsprocedure voor CAR-T cel behandeling via de CAR-T tumorboard.

Protocollen en studies:

  • Medisch protocol
  • Leidraad ICANS
  • Indicaties reguliere producten
       o Yescarta
       o Kymriah
  • Verwijsprocedure CAR-T tumorboard lymfoom/multipel myeloom met link naar verwijsformulier
  • Inclusie/exclusiecriteria

Studies: zie link naar HOVON website.