Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar “medische consensus” dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep. Voor NVvH-richtlijnen of richtlijnen waarbij de NVvH is betrokken, wordt de instemming van de NVvH-leden verkregen door raadpleging van de leden van de NVvH, of autorisatie door het NVvH bestuur. Voorafgaand worden alle NVvH leden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrichtlijnen.

Niet-oncologische hematologie

Richtlijnen
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
Anemie
Richtlijn Anemie door aangeboren stoornissen
Anemie richtlijn
NVKC (Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) en VAL ( Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek) Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
Zie richtlijnendatabase FMS
Antistolling-LTA
Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg
LTA-antistollingszorg
NIV
Zie LTA website
Antitrombotisch beleid
Richtlijn Antitrombotisch beleid
Antitrombotisch beleid
NIV
Zie richtlijnendatabase FMS
Aplastische anemie
Richtlijn Diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen
NVvH werkgroep plastische anemie
17-04-19
Bloedtransfusiebeleid
Richtlijn Bloedtransfusiebeleid
Bloedtransfusiebeleid
NIV
Zie richtlijnendatabase FMS
Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
Richtlijn Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
Richtlijn Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
NVGO (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) ) Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Wondergem
Zie richtlijnendatabase FMS
Hemochromatose
Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose
Hemochromatose richtlijn
NIV/NVKC-VAL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
28-10-2018 vervangt versie 1-5-2007
Hemofilie en Von Willebrand (module zwangerschap)
Diagnostiek en behandeling van hemofilie

Diagnostiek en behandeling van de ziekte van Von Willebrand

Belangrijk aandachtspunt: de oude richtlijn hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen blijft op bepaalde punten actueel, omdat alleen de module ‘zwangerschap’ van Von Willebrand is afgerond en de overige zaken betreffende Von Willebrand nog worden uitgewerkt. Daarnaast worden ook ‘zeldzamen stollingsfactor deficiënties’ en ‘trombocytenfunctie stoornissen’ in de oude richtlijn besproken. De nieuwe richtlijnen daarvoor zijn nog in de maak.

CONCEPT module emicizumab bij verworven hemofilie A van de richtlijn “ Verworven stollingsstoornissen”. Vanwege de urgentie van het onderwerp en nog geen bestaande richtlijn, is deze uitgangsvraag vooruitgeschoven al uitgewerkt en beschikbaar gesteld voor leden. Deze deelvraag zal in de gehele richtlijn die in ontwikkeling is, worden opgenomen.
NVHB (subvereniging NVvH)
03-02-2021
ITP
Nederlandse richtlijn voor de diagnose en behandeling van immuun trombocytopenische purpura bij volwassenen
ITP richtlijn (NVvH)
NVvH ITP werkgroep van de werkgroep benigne hematologie
09-09-2020
Orale mucositis
Richtlijn orale mucositis
Geautoriseerd door de NVvH – www.oncoline.nl/orale-mucositis (geautoriseerd door de NVvH)
IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: prof. dr. N.M.A. Blijlevens
1-6-2015
PNH
Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
PNH richtlijn 2016
NVvH/Landelijke PNH werkgroep
23-11-2016
Sepsis
Antibacterial therapy of adult patients with Sepsis (SWAB)
Sepsis SWAB richtlijn
SWAB
SWAB website
Sepsis Fase I, II en III (Richtlijnendatabase FMS)
Sepsis fase I, II en III
NIV
Richtlijnendatabase FMS
Sikkelcelziekte
Behandeling Sikkelcelziekte
Sikkelcelziekte richtlijn
Benigne werkgroep NVvH – subwerkgroep Hemoglobinopathie behandelaren
15-11-2017
Trombotische Microangiopathie TMA
Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie
TMA richtlijn
NVvH/NFN
10-03-2021
TTP
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
Is onderdeel van de richtlijn Trombotische Microangiopathie (TMA) – zie de link hierboven
Wervelmetastasen
Richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren.
IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr. M. Minnema
Zie Richtlijnendatabase FMS

Oncologische hematologie

Richtlijnen
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
AL-amyloïdose
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Amyloïd Light Chain amyloïdose
Richtlijn AL-amyloïdose
HOVON Myeloomwerkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-2020 geautoriseerd door NVvH
ALL-volwassenen
Diagnostiek en behandeling acute lymfatische leukemie bij volwassenen
Richtlijn ALL-volwassenen
HOVON leukemie werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-2020 geautoriseerd door NVvH
AML
Richtlijn Acute Myeloide Leukemie
AML richtlijn 2021
HOVON-Leukemie-werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
B-PLL
Richtlijn B cel ProLymfocyten Leukemie
B-PLL richtlijn
HOVON werkgroep CLL
09-06-2021
CLL
Diagnostiek en Behandeling Chronische Lymfatische Leukemie
CLL richtlijn 2022
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
28-09-2022
CML
Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie
CML richtlijn 2018
HOVON MPN werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
14-04-2018
DLBCL
Richtlijn diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom (DLBCL)
DLBCL richtlijn update 8 maart 2022
HOVON Lymfoom werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
ET
Essentiële Trombocythemie (ET)
ET richtlijn 2022
HOVON werkgroep CML/MPN
08-06-2022 geautoriseerd door NVvH
Febriele neutropenie SWAB richtlijn
Febriele neutropenie bij patiënten met kanker (SWAB)
SWAB
SWAB
Zie SWAB website
FL
Diagnostiek en Behandeling Folliculair Lymfoom
FL richtlijn 2019
HOVON werkgroep FL (geautoriseerd door NVvH)
04-02-2020
Gammopathie
Richtlijn Monoklonale Gammopathie (paraproteinemie)
Gammopathie richtlijn
CBO Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr.P. Sonneveld
01-01-2001
HCLc
Diagnostiek en Behandeling Classic Hairy Cell Leukemia (HCLc)
HCLc richtlijn 2017
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
09-11-2017
HCLv
Richtlijn Hairy-Cell Leukemia Variant (HCLv)/ Haarcelleukemie Variant
HCLv richtlijn 2018
HOVON werkgroep CLL
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
Hodgkin lymfoom
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het Hodgkin Lymfoom.
Hodgkin lymfoom 2019
HOVON Lymfoom werkgroep
13-11-2019 geautoriseerd door NVvH
IC richtlijn
Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt
IC richtlijn 2017
HOVON/NVIC
12-2016
LGL
Richtlijn voor Large granular lymphocyte 2 leukemia (LGL)
LGL richtlijn 2018
HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
MM-Behandeling
Richtlijn Behandeling Multipel Myeloom
Multipel Myeloom richtlijn 2021
HOVON werkgroep MM
11-05-2021 geautoriseerd door NVvH
MM-Diagnostiek
Diagnostiek bij verdenking en follow-up van Multipel Myeloom en Monoklonale Gammopathie
Diagnostiek richtlijn MM
HOVON werkgroep MM
18-03-2022 geautoriseerd door NVvH
MZL
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het marginale zone lymfoom (MZL)
MZL richtlijn 2021
HOVON Lymfoom werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
PMF
Primaire myelofibrose (PMF)
PMF richtlijn 2022
HOVON werkgroep CML/MPN
08-06-2022 geautoriseerd door NVvH
PV
Polycythemia Vera (PV)
PV richtlijn 2022
HOVON werkgroep CML/MPN
08-06-2022 geautoriseerd door NVvH
T-PLL
Richtlijn T cel ProLymfocyten Leukemie
T-PLL richtlijn 2021
HOVON werkgroep CLL
09-06-2021
Waldenstrom
Richtlijn voor voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Waldenström’s Macroglobulinemie (WM) en IgM gerelateerde ziekten
WM richtlijn 2022
HOVON Lymfoom werkgroep, werkgroep Waldenström’s Marcroglobulinemie
08-06-2022 geautoriseerd door NVvH

Oncologische hematologie (zonder commentaarronde NVvH)

Richtlijnen
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
Gammopathie
Laboratoriumonderzoek bij monoklonale gammopathie: detectie van monoklonale immuunglobulinen
www.nvkc.nl Ned Tijdschr Hematol 2011;8:160-8
NVKC / CMI / HOVON
01-06-2011
MDS
Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie
Ned Tijdschr Hematol 2013:10:3-14 Ned Tijdschr Hematol 2013;10:43-53 www.hovon.nl
HOVON werkgroep MDS/AML
01-01-2013
Onverwante stamceldonor
Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren
Hovon leidraad selectie onverwante donor
HOVON
2018