Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar “medische consensus” dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep. Voor NVvH-richtlijnen of richtlijnen waarbij de NVvH is betrokken, wordt de instemming van de NVvH-leden verkregen door raadpleging van de leden van de NVvH, of autorisatie door het NVvH bestuur. Voorafgaand worden alle NVvH leden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrichtlijnen.

Niet-oncologische hematologie

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
Anemie
Diagnostiek en behandeling van anemie door aangeboren stoornissen in de ijzerstofwisseling en heemsynthese
NVKC-VAL

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
31-12-2012
Antistolling-LTA
Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg
NIV
Zie LTA website
Antitrombotisch beleid
Richtlijn Antitrombotisch beleid
NIV
21-4-2016
Aplastische anemie
Richtlijn Diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen
NVvH werkgroep plastische anemie
17-04-19
Bloedtransfusie
Richtlijn Bloedtransfusie
Bloedtransfusie richtlijn

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie Ned Tijdschr Hematol 2012;9:259-62
Landelijke gebruikersraad Sanquin (CBO)

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep : prof.dr. D.J. van Rhenen, dr. J.J. Zwaginga, dr. B.J. Biemond, dr. J.Th.M. de Wolf (tot 30 01-04-2009), dr. R.E.G. Schutgens (per 15-04-2009)
01-08-2011
(herziening gestart in 2016)
Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker
Richtlijn behoud ovariele functie na kankerbehandeling
autorisatiefase
NVGO (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) ) / IKNL Namens de NVvH heeft zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Wondergem
Hemochromatose
Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose
NIV/NVKC-VAL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
28-10-2018 vervangt versie 1-5-2007
Hemofilie en Von Willebrand (module zwangerschap)
Diagnostiek en behandeling van hemofilie

Diagnostiek en behandeling van de ziekte van Von Willebrand

Belangrijk aandachtspunt: de oude richtlijn hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen blijft op bepaalde punten actueel, omdat alleen de module ‘zwangerschap’ van Von Willebrand is afgerond en de overige zaken betreffende Von Willebrand nog worden uitgewerkt. Daarnaast worden ook ‘zeldzamen stollingsfactor deficiënties’ en ‘trombocytenfunctie stoornissen’ in de oude richtlijn besproken. De nieuwe richtlijnen daarvoor zijn nog in de maak.
NVHB (subvereniging NVvH)

03-02-2021

ITP
Nederlandse richtlijn voor de diagnose en behandeling van immuun trombocytopenische purpura bij volwassenen
NVvH ITP werkgroep van de werkgroep benigne hematologie
09-09-2020
Orale mucositis
Richtlijn orale mucositis
Geautoriseerd door de NVvH – www.oncoline.nl/orale-mucositis (geautoriseerd door de NVvH)
IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: prof. dr. N.M.A. Blijlevens
1-6-2015
PNH
Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
NVvH/Landelijke PNH werkgroep
23-11-2016
Sepsis
Antibacterial therapy of adult patients with Sepsis
SWAB

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. N. Blijlevens, dr. J.J.W.M. Janssen
1-12-2010

(start herziening verwacht in 2015/2016)
Sikkelcelziekte
Behandeling Sikkelcelziekte
Benigne werkgroep NVvH – subwerkgroep Hemoglobinopathie behandelaren
15-11-2017
Trombotische Microangiopathie TMA
Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie
NVvH/NFN
10-03-2021
TTP
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
Is onderdeel van de richtlijn Trombotische Microangiopathie (TMA) – zie de link hierboven
Wervelmetastasen
Richtlijn wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren
LWNO / IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Minnema
20-8-2015

Oncologische hematologie

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
AL-amyloïdose
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Amyloïd Light Chain amyloïdose
HOVON Myeloomwerkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-2020 geautoriseerd door NVvH
ALL-volwassenen
Diagnostiek en behandeling acute lymfatische leukemie bij volwassenen
HOVON leukemie werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-2020 geautoriseerd door NVvH
AML
Richtlijn Acute Myeloide Leukemie
HOVON-Leukemie-werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
B-PLL
Richtlijn B cel ProLymfocyten Leukemie
HOVON werkgroep CLL
09-06-2021
CLL
Diagnostiek en Behandeling Chronische Lymfatische Leukemie
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
09-06-2021
CML
Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie
HOVON MPN werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
14-04-2018
DLBCL
Richtlijn diffuus grootcellig B-cel non-Hodgkin lymfoom (DLBCL)
HOVON Lymfoom werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
ET
Essentiële Trombocythemie (ET)
HOVON werkgroep CML/MPN
09-01-2019
FL
Diagnostiek en Behandeling Folliculair Lymfoom
HOVON werkgroep FL (geautoriseerd door NVvH)
04-02-2020
Gammopathie
Richtlijn Monoklonale Gammopathie (paraproteinemie)
CBO Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr.P. Sonneveld
01-01-2001
HCLc
Diagnostiek en Behandeling Classic Hairy Cell Leukemia (HCLc)
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
09-11-2017
HCLv
Richtlijn Hairy-Cell Leukemia Variant (HCLv)/ Haarcelleukemie Variant
HOVON werkgroep CLL
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
Hodgkin lymfoom
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het Hodgkin Lymfoom.
HOVON Lymfoom werkgroep
13-11-2019 geautoriseerd door NVvH
IC richtlijn
Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt
HOVON/NVIC
12-2016
LGL
Richtlijn Large granular lymphocyte leukemia (LGL)/ Grootkorrelige lymfocyten leukemie
HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
MM
Richtlijn Behandeling Multipel Myeloom
HOVON werkgroep MM
11-05-2021 geautoriseerd door NVvH
MZL
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het marginale zone lymfoom (MZL)
HOVON Lymfoom werkgroep
08-09-2021 geautoriseerd door NVvH
PMF
Primaire myelofibrose (PMF)
HOVON werkgroep CML/MPN
09-01-2019
PV
Polycythemia Vera (PV)
HOVON werkgroep CML/MPN
03-04-2020 tekstuele wijziging fig. 1 stroomdiagram erytrocytose (extra pijl) 09-01-2019
T-PLL
Richtlijn T cel ProLymfocyten Leukemie
HOVON werkgroep CLL
09-06-2021
Waldenstrom
Richtlijn voor voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Waldenström’s Macroglobulinemie (WM) en IgM gerelateerde ziekten
HOVON Lymfoom werkgroep, werkgroep Waldenström’s Marcroglobulinemie
22-12-2020 geautoriseerd door NVvH

Oncologische hematologie (zonder commentaarronde NVvH)

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
Gammopathie
Laboratoriumonderzoek bij monoklonale gammopathie: detectie van monoklonale immuunglobulinen
NVKC / CMI / HOVON
01-06-2011
MDS
Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie
HOVON werkgroep MDS/AML
01-01-2013
Onverwante stamceldonor
Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren
HOVON
2018