Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar “medische consensus” dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep. Voor NVvH-richtlijnen of richtlijnen waarbij de NVvH is betrokken, wordt de instemming van de NVvH-leden verkregen door raadpleging van de leden van de NVvH, of autorisatie door het NVvH bestuur. Voorafgaand worden alle NVvH leden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrichtlijnen.

Niet-oncologische hematologie

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
Aplastische anemie
Richtlijn Diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen
NVvH werkgroep plastische anemie
17-04-19
ITP
Nederlandse richtlijn voor de diagnose en behandeling van immuun trombocytopenische purpura bij volwassenen
NVvH ITP werkgroep van de werkgroep benigne hematologie
09-09-2020
TTP
Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
Is onderdeel van richtlijn Trombotische Microangiopathie – zie hieronder.
Bloedtransfusie
Richtlijn Bloedtransfusie
Bloedtransfusie richtlijn

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie Ned Tijdschr Hematol 2012;9:259-62
Landelijke gebruikersraad Sanquin (CBO)

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep : prof.dr. D.J. van Rhenen, dr. J.J. Zwaginga, dr. B.J. Biemond, dr. J.Th.M. de Wolf (tot 30 01-04-2009), dr. R.E.G. Schutgens (per 15-04-2009)
01-08-2011
(herziening gestart in 2016)
Hemochromatose
Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose
NIV/NVKC-VAL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
28-10-2018 1-5-2007 (herziening gestart in 2016)
Sepsis
Antibacterial therapy of adult patients with Sepsis
SWAB

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. N. Blijlevens, dr. J.J.W.M. Janssen
1-12-2010

(start herziening verwacht in 2015/2016)
Anemie
Diagnostiek en behandeling van anemie door aangeboren stoornissen in de ijzerstofwisseling en heemsynthese
NVKC-VAL

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers
31-12-2012
Hemofilie en hemostase
Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen
Hemofilie richtlijn

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie Ned Tijdschr Hematol 2010;7:107-14
NVHB (subvereniging NVvH)

NVHB (subvereniging NVvH) Namens de NVvH zullen zitting hebben in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr. K. Meijer; Prof. dr. F. Leebeek; dr. M. Nijziel
1-1-2009

(herziening gestart in 2016)
Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker
Richtlijn behoud ovariele functie na kankerbehandeling
autorisatiefase
NVGO (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) ) / IKNL Namens de NVvH heeft zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Wondergem
Wervelmetastasen
Richtlijn wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren
LWNO / IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Minnema
20-8-2015
Orale mucositis
Richtlijn orale mucositis
Geautoriseerd door de NVvH – www.oncoline.nl/orale-mucositis (geautoriseerd door de NVvH)
IKNL Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: prof. dr. N.M.A. Blijlevens
1-6-2015
Antitrombotisch beleid
Richtlijn Antitrombotisch beleid
NIV
21-4-2016
Trombotische Microangiopathie
Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie
NVvH/NfN
11-09-2019
PNH
Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie
NVvH/Landelijke PNH werkgroep
23-11-2016
Concept Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg
Concept Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg
ontwikkelfase
NIV
Sikkelcelziekte
Behandeling Sikkelcelziekte
Benigne werkgroep NVvH – subwerkgroep Hemoglobinopathie behandelaren
15-11-2017

Oncologische hematologie

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
CLL
Diagnostiek en Behandeling Chronische Lymfatische Leukemie
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
26-05-2020
FL
Diagnostiek en Behandeling Folliculair Lymfoom
HOVON werkgroep FL (geautoriseerd door NVvH)
04-02-2020
IC richtlijn
Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt
HOVON/NVIC
12-2016
HCLc
Diagnostiek en Behandeling Classic Hairy Cell Leukemia (HCLc)
HOVON werkgroep CLL (geautoriseerd door NVvH)
09-11-2017
MM
Richtlijn Behandeling Multipel Myeloom
Multipel Myeloom richtlijn (HOVON) Let op! NIET GEHEEL geautoriseerd. Richtlijn versie 2017 met aanpassingen 2019.
HOVON werkgroep MM (geautoriseerd door NVvH)
13-08-2019 (eerste versie 10-10-2017; 04-06-2018: enkele marginale aanpassingen; 13-08-2019 nieuwe modules 1. Modules 2 in behandeling)
ET
Essentiële Trombocythemie (ET)
HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN
09-01-2019
PMF
Primaire myelofibrose (PMF)
HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN
09-01-2019
PV
Polycythemia Vera (PV)
HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN
03-04-2020 tekstuele wijziging fig. 1 stroomdiagram erytrocytose (extra pijl) 09-01-2019
Gammopathie
Richtlijn Monoklonale Gammopathie (paraproteinemie)
CBO Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr.P. Sonneveld
01-01-2001
CML
Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie
HOVON MPN werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
14-04-2018
AML
Richtlijn Acute Myeloide Leukemie
HOVON-Leukemie-werkgroep
Hodgkin lymfoom
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van het Hodgkin Lymfoom.
Werkgroep: HOVON Lymfoomwerkgroep
13-11-2019 geautoriseerd door NVvH
HCLv
Richtlijn Hairy-Cell Leukemia Variant (HCLv)/ Haarcelleukemie Variant
Werkgroep: HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
LGL
Richtlijn Large granular lymphocyte leukemia (LGL)/ Grootkorrelige lymfocyten leukemie
Werkgroep: HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie
27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
ALL-volwassenen
Diagnostiek en behandeling acute lymfatische leukemie bij volwassenen
HOVON leukemie werkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-2020
AL-amyloïdose
Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Amyloïd Light Chain amyloïdose
HOVON Myeloomwerkgroep (geautoriseerd door NVvH)
09-09-20

Oncologische hematologie (zonder commentaarronde NVvH)

Richtlijn
Volledige naam
Vindplaats
Initiatief
Datum
MDS
Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie
HOVON werkgroep MDS/AML
01-01-2013
Waldenstrom
Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van de ziekte van Waldenström
HOVON Multipel Myeloom- en Lymfoomwerkgroep
1-9-2012 (herziening gestart in 2016)
Gammopathie
Laboratoriumonderzoek bij monoklonale gammopathie: detectie van monoklonale immuunglobulinen
NVKC / CMI / HOVON
01-06-2011
Onverwante donor
Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren
HOVON
2019