Home · Richtlijnen en Kwaliteit

Richtlijnen

Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar “medische consensus” dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep.Voor NVvH-richtlijnen of richtlijnen waarbij de NVvH is betrokken, wordt de instemming van de NVvH-leden verkregen via autorisatie door het NVvH bestuur of goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de NVvH. Voorafgaand zijn alle NVvH leden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrichtlijnen. 

Lees hier verder voor het volledige richtlijnenbeleid van de NVvH

Word lid van de NVvH

Werkboek kinderhematologie

Het werkboek Kinderhematologie is door leden van de sectie Benigne Hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) opgesteld en wordt door hen onderhouden. Het werkboek bevindt zich op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). De NVvH heeft het werkboek Kinderhematologie echter niet geautoriseerd. De NVvH is tevens niet betrokken geweest bij de samenstelling van het werkboek en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden informatie. Klik hier om contact op te nemen met de redactie.

Agenda

Voor een overzicht van alle evenementen kunt u naar onze agenda.

Alle evenementen