Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Het zijn roerige tijden door de Covid-19 pandemie. Als AIOS worden jullie momenteel vaak ingezet in de opvang en zorg voor Covid-19 (verdachte) patiënten. Dat kan vragen oproepen in hoeverre dat gevolgen heeft voor de opleiding. Als sectie gaan wij ervan uit dat dit vooralsnog geen gevolgen heeft voor de differentiatie hematologie. De zorg voor deze patiënten categorie levert ook de nodige waardevolle competenties/leerdoelen op (improviseren, samenwerken, snelle organisatieveranderingen etc.), daarnaast wordt rekening gehouden met het opstellen en bijstellen van het persoonlijk opleidingsplan met de behaalde en de te behalen (differentiatie specifieke) competenties/leerdoelen. Deze visie wordt door het Concilium Medicinae Internae onderschreven.
Mocht deze episode langdurig aanhouden en gevolgen hebben voor de opleiding, dan zal de sectie daar uiteraard op terug komen. Het Concilium zal medio april beoordelen of aangestuurd moet worden op een generiek reparatie pakket/opleidingsduur verlenging. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet, namens de sectie differentiatie Hematologie
Dr. Peter A.W. te Boekhorst, voorzitter

EHA progress test 2021

datum: 01-31 maart 2021
deze test is op ieder moment toegankelijk en duurt max 2,5 uur

Met de progress test kun je je eigen vooruitgang bijhouden, krijg je informatie over wat je sterke en zwakke punten zijn (resultaat per sectie van het EHA curriculum), en krijg je direct feedback op het antwoord met referenties. Voor meer info: EHA website.  

Structuur differentiatie Hematologie

Binnen de opleiding tot internist kan de differentiatie tot internist-hematoloog gevolgd worden.

Hier vindt u het opleidingsplan voor de opleiding interne geneeskunde van de NIV.

Hier vindt u het landelijk opleidingsplan voor de differentiatie hematologie

Voor de differentiatie hematologie zijn 4 EPA’s ontwikkeld, deze vindt u Hier.

In het kader van de opleiding tot hematoloog zijn er een aantal verplichte activiteiten. Deze vindt u ook in het opleidingsplan hematologie en in de agenda (agenda). 

Voor de AIOS is tijdens de differentiatie aantoonbare aanwezigheid eenmalig vereist bij:

 • Hematologiecongres NVvH – HOVON (DHC): dit driedaagse congres vindt jaarlijks plaats in januari. Tijdens dit congres zijn er presentaties over zowel basaal als klinisch toegepast Nederlandse onderzoek binnen de hematologie. Daarnaast zijn er onder andere educatieve sessies over belangrijke klinische ontwikkelingen, kleinschalige ‘meet the expert’ sessies en (inter)nationale ‘keynote speakers’ over voor de hematologie relevante onderwerpen.
 • Masterclass beenmergdiagnostiek: deze vindt jaarlijks op woensdag plaats tijdens de DHC
 • Sanquin cursus Immunohematologische Diagnostiek IIB: tweedaagse cursus met focus op laboratoriumdiagnostiek en behandeling van transfusiereacties en hemolytische anemie
 • Wenckebach cursus (basis): deze driedaags cursus over cytologie en histologie van bloed en beenmerg vindt jaarlijks plaats in september 
 • Klinische dag NVvH: jaarlijks in oktober worden actuele onderwerpen binnen zowel maligne als benigne hematologie besproken, alsmede abstracts over klinische casuïstiek die gepresenteerd worden door de fellows zelf
 • Cursus Update hemostase en trombose: deze wordt jaarlijks in oktober-november georganiseerd door het Erasmus MC. Voor de exacte data, raadpleeg deze website onder ‘Nascholing’. Indien het door omstandigheden niet lukt deze cursus te volgen, dan kan in overleg met de opleider een alternatief als vervanging dienen.
 • Onderwijsdagen JNVvH: twee keer per jaar organiseert de JNVvH een dag waarbij verschillende onderwerpen binnen de benigne en maligne hematologie gepresenteerd worden door fellows hematologie uit alle universitaire medische centra.
 • Diagnostiekdag: jaarlijks in juni wordt de basis van de hematologische diagnostiek besproken: morfologie, immunofenotypering, moleculaire biologie en basale cytogenetica.

Deelname aan de volgende congressen wordt eenmalig tijdens de differentiatie sterk aanbevolen:

 • ASH congres: jaarlijks in december in USA
 • EHA congres: jaarlijks in juni in Europa
 • Wenckebach cursus voor gevorderden: eendaagse cursus, jaarlijks in september

Lidmaatschap van de EHA wordt sterk aanbevolen. Het EHA Learning Center en het European Hematology Curriculum & online Passport zijn waardevolle tools voor de opleiding tot hematoloog.

 Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt slechts 20 euro per jaar voor personen onder 36 jaar. Ook de ASH heeft een eLearning platform, de ASH academy.

Centra en Opleiders

In alle 8 academische ziekenhuizen wordt de  differentiatie hematologie aangeboden.

Voor u met de differentiatie hematologie begint, dient u het opleidingsschema hematologie in te vullen op de website van de NIV. Hier vindt u ook hoe u de registratie in moet dienen.

Amsterdam
Academisch Medisch Centrum
Opleider: prof. dr. M.J. Kersten, internist-hematoloog
Adres: afdeling Klinische Hematologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Amsterdam
VU Medisch Centrum
Opleider: dr. M.J. Wondergem, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Groningen
UMC Groningen
Opleider: prof. dr. K. Meijer, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, postbus 30001, 9700 RB Groningen

Leiden
Leids Universitair Medisch Centrum
Opleider: Dr. C.J.M. Halkes, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, postbus 9600, 2300 RC Leiden

Maastricht
Maastricht UMC
Opleider: dr. E.A.M. Beckers, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Nijmegen
Radboudumc
Opleider: prof. dr. N.M.A. Blijlevens, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Rotterdam
Erasmus MC
Opleider: dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, postbus 5210, 3008 AE  Rotterdam

Utrecht
UMC Utrecht
Opleider: dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog
Adres: afdeling Hematologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

JNVvH

De Junior afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie is op 1 april 2008 opgericht. De JNVvH stelt zich ten doel om de belangen van hematologen in opleiding te behartigen. 

De JNVvH heeft het recht een afgevaardigde voor te dragen voor het NVvH-Bestuur en voor de sectie Hematologie van de NIV. Bij de visitaties van de hematologie differentiaties maakt een JNVvH bestuurslid deel uit van de visitatiecommissie. Ook participeren JNVvH leden in de organisatie van het hematologie congres van de NVvH-HOVON (DHC), en worden enquêtes onder jonge klaren gehouden om het  arbeidsmarkt perspectief voor hematologen in kaart te brengen.

De JNVvH organiseert jaarlijks 2 onderwijsdagen voor hematologen in opleiding, en voor hematologen die hun opleiding maximaal 2 jaar geleden hebben afgerond.

Het lidmaatschap van de JNVvH staat open voor leden van de NVvH die in opleiding zijn tot internist-hematoloog. Aan het JNVvH lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden. Je dient je op te geven via secretaris@jnvvh.nl Twee jaar na afronding van de opleiding vervalt het JNVvH-lidmaatschap.

In het bestuur van de JNVvH neemt een fellow uit elk van de 8 academische centra plaats. Het bestuur voor het jaar 2020 is bereikbaar via secretarisjnvvh@gmail.com. De bestuursleden zijn hier te vinden.