Het jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van onze vereniging, zoals Richtlijnontwikkeling en Educatieve initiatieven. Ook kunt u lezen over onze belangrijkste beleidsspeerpunten, waaronder Plaatsbepaling (dure) geneesmiddelen, Werkdruk en werkgeluk onder hematologen en Zorgvernieuwing en innovatie.