Op 6 oktober 2022 vond de Klinische Dag van de NVvH plaats in de Gertrudiskapel te Utrecht. Tijdens diverse presentaties met veel interactie werden de aanwezigen geïnformeerd over actuele onderwerpen.
Aan bod kwamen Palliatieve zorg bij hematologische patiënten, Hemofilie, Erfelijke hemolytische anemie, AML, MPN en MM.
Ook werd er weer verrassende patiënten casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd.