Nieuwe commissie Zorgvernieuwing en Innovatie

Om als beroepsgroep innovatie en vernieuwing van zorg te stimuleren en te versnellen, is een nieuwe NVvH commissie opgericht. Doel is om de vele, vaak versnipperde, initiatieven en activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing en innovatie te inventariseren en te coördineren. Door meer regie, uitwisseling en kennisbegeleiding wordt de kans op succes vergroot en kunnen kansrijke initiatieven versneld worden opgeschaald. In een gepubliceerd artikel in het NTvH geven de initiatiefnemers, dr. Lidwine Tick, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Sabina Kersting meer uitleg over de aanleiding, visie en het verdere proces van zorgvernieuwing en innovatie binnen de NVvH.

Met alle betrokkenen vond op 22 januari 2020 een startbijeenkomst plaatst tijdens het 14e DHC.

Project  Value Based Health Care bij Multipel Myeloom. 

Ga verder naar meer informatie over Uitkomstenset MM