NVvH commissie Zorgvernieuwing en Innovatie

Om als beroepsgroep innovatie en vernieuwing van zorg te stimuleren en te versnellen, is deze NVvH commissie opgericht. Doel is om de vele, vaak versnipperde, initiatieven en activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing en innovatie te inventariseren en te coördineren. Door meer regie, uitwisseling en kennisbegeleiding wordt de kans op succes vergroot en kunnen kansrijke initiatieven versneld worden opgeschaald.

In een artikel in het NTvH geven de initiatiefnemers, dr. Lidwine Tick, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Sabina Kersting meer uitleg over de aanleiding, visie en het verdere proces van zorgvernieuwing en innovatie binnen de NVvH. 

In het artikel ‘Hematologische zorg anders inrichten met e-health‘ geeft dr. Lidwine Tick aan waarom de NVvH-commissie Zorg vernieuwing en Innovatie het e-healthonderzoek in Nederland wil stimuleren en coördineren en gaat zij nader in op de rol en betekenig van digitale platforms, zoals CMyLife.


Op 01 oktober 2020 is de stichting NVvH Zorgvernieuwing en Innovatie opgericht. KvK- nummer 80664369.


  

Startbijeenkomst tijdens het 14e DHC op 22.01.2020

Projecten  

De NVvH stichting Zorgvernieuwing en innovatie beheert diverse projecten op het gebied van e-health, keuzehulpen en value based healthcare in de hematologische zorg. 

Zie bijvoorbeeld CMyLife, een digitaal platform voor patiënten met hematologische ziekten, betrokkenen en zorgverleners.