You are here

Indienen casuistiek Klinische dag 2019

Tijdens de Klinische Dag op dinsdag 8 oktober 2019 is er ruimte voor het presenteren van patiëntencasuistiek.

Via onderstaand formulier kunt u t/m 1 september abstracts (in het Nederlands) insturen voor klinische casuïstiek (u ontvangt een bevestiging per mail). 

Ook als u (nog) geen lid bent van de NVvH kunt u patientencasuistiek insturen.

Aan de hand van de inzendingen wordt een selectie gemaakt van 6-8 abstracts voor de presentatie. Medio september ontvangt u bericht of uw abstract is geselecteerd.

Gegevens auteur:
Gegevens mede auteur(s)
indien van toepassing
Abstract casuïstiek:
relevantie casus
ziektegeschiedenis, onderzoek, behandeling en beloop (maximaal 350 woorden)
lessen die uit deze casus kunnen worden geleerd