Geneesmiddelendossiers

Op deze pagina vindt u actuele informatie over geneesmiddelendossiers en vergoedingstrajecten.


WERKWIJZE VERGOEDINGSDOSSIERS NIEUWE GENEESMIDDELEN /INDICATIES HEMATOLOGIE
De NVvH Commissie hematologische geneesmiddelen heeft een werkwijze opgesteld voor het vergoedingstraject van nieuwe geneesmiddelen/indicaties en de rol daarin van de beroepsgroep. De werkwijze kunt u hier raadplegen. 

Klik hier voor verdere informatie over nieuwe ADD-ON AANVRAGEN en over het aanvragen van een ADD-ON BETAALTITEL voor reeds beoordeelde middelen. 

STROOMSCHEMA OFF-LABEL ADD-ON INDICATIES
Voor geneesmiddelen waarvoor geen registratie bestaat (nooit door de fabrikant aangevraagd/onderzocht) kan door de beroepsgroep een off-label vergoeding worden aangevraagd. De NVvH Commissie hematologische geneesmiddelen heeft in samenwerking met de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG) een stroomschema vastgesteld voor het het creëren van off-label add-on indicatiecode voor hematologiemiddelen met of zonder patent in de afwezigheid van generiek of biosimilar. Het schema kunt u hier raadplegen.


CIBG INDICATIETEKSTEN
Het laatste overzicht van de nieuwe en gewijzigde indicatieteksten voor de maanden oktober, november en december 2023 van het CIBG vindt u hier.

HORIZONSCAN GENEESMIDDELEN
De Horizonscan Geneesmiddelen geeft een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van innovatieve geneesmiddelen die binnen nu en 2 jaar op de Europese markt worden verwacht. Daarnaast is de Horizonscan een monitor van indicatie-uitbreidingen van bestaande geneesmiddelen. Hierdoor zijn patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van deze geneesmiddelen. Ga voor nadere informatie naar de website www.horizonscangeneesmiddelen.nl


ODAP Sutimlimab: LANDELIJKE AANMELDPROCEDURE 

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt de complementremmer sutimlimab vergoed vanuit de basisverzekering binnen het Orphan Drugs Access Protocol (ODAP) voor de behandeling van volwassen patiënten met primaire auto-immuun hemolytische anemie met koude antistoffen ofwel koude agglutinatie ziekte (cold agglutinin disease, CAD). De behandeling is er voor patiënten met een recidief CAD en patiënten met een fulminante presentatie van CAD (acute crise).

Verdere informatie vindt u in onderstaande brief. Weet u niet zeker of uw patiënt in aanmerking komt voor dit ODAP-protocol of heeft u vragen? Neem dan laagdrempelig contact op via ODAP-sutimlimab@amsterdamumc.nl.

Hier vindt u:

Contact: ODAP-sutimlimab@amsterdamumc.nl


CAR-T CEL BEHANDELING: LANDELIJKE AANMELDPROCEDURE

Met ingang van 1 mei 2020 wordt axicabtagene ciloleucel (Yescarta) vergoed vanuit het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cel lymfoom (PMBCL), beide na twee of meer lijnen systemische therapie met een financieel arrangement. 

Om doelmatige en gelijke toepassing van deze dure behandeling mogelijk te maken is een landelijk aanmeldprotocol opgesteld en een ‘tumorboard’ opgericht, waaraan de CAR T-behandelcentra deelnemen en alle doorverwezen patiënten worden besproken. Ook worden landelijk gegevens bijgehouden van alle patiënten die worden verwezen.

Hier vindt u:


VERGOEDINGEN DOSSIERS

Zanubrutinib vergoed uit het basispakket 
De BTK-remmer zanubrutinib is toegelaten tot het basispakket voor de eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) met 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is, en als monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met CLL. Zie publicatie in de Staatscourant van 29 november 2023

– Tijdelijke toelating tot het basispakket van Imbruvica (Ibrutinib) en Venclyxto (venetoclax)
In de Staatscourant van 4 oktober 2022 is de regeling gepubliceerd i.v.m. tijdelijke toelating tot het basispakket van Imbruvica (Ibrutinib) en Venclyxto (venetoclax). Deze financiële afspraken duren tot 1 januari 2027. 

De regeling betreft:
Imbruvica (Ibrutinib)
ibrutinib (merknaam: Imbruvica) voor zover verstrekt in combinatie met venetoclax voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld.

Venclyxto (Venetoclax)
venetoclax (merknaam: Venclyxto) voor zover verstrekt in combinatie met ibrutinib voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet eerder zijn behandeld.

– Plaatsing Kyprolis (carfilzomib), Sarclisa (isatuximab) en Opdualag (relatlimab) in de sluis
Op 11 oktober 2022 wordt de regeling geplaats in de Staatscourant waarmee Kyprolis (carfilzomib), Sarclisa (isatuximab) en Opdualag (relatlimab) in de sluis worden geplaatst.

Vergoeding Calquence (werkzame stof acalabrutinib)
Calquence is per 1 april 2022 opgenomen in het basispakket voor de behandeling van CLL voor de volgende indicaties:
– als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten die niet eerder zijn behandeld voor chronische lymfatische leukemie met een deletie op chromosoom 17p of een mutatie in het tumorsuppressorgen TP53;
– als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie die ten minste één eerdere behandeling voor chronische lymfatische leukemie hebben gehad.
Over de indicatie van niet-fitte patiënten die niet in aanmerking komen voor anti-CD20 behandeling zal een centrale onderhandeling spoedig starten. Deze indicatie zal nog niet instromen. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant

OVERHEVELING epoëtines en G-CSF middelen
De bekostiging en levering van epoëtines en G-CSF-middelen verlopen vanaf 1.1.2022 via het ziekenhuis.
 
Dit betekent dat deze geneesmiddelen alleen nog vanuit het ziekenhuis bekostigd worden en niet meer via de openbare apotheken. Het ziekenhuis is vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inkoop, verstrekking en de zorgverlening thuis bij patiënten die samenhangt met het gebruik van deze geneesmiddelen. De (bekostiging van) verpleegkundige zorg rondom toediening van deze geneesmiddelen in de thuissituatie, wordt niet overgeheveld. Verzekeraars kunnen deze zorg vanaf 2022 inkopen bij het ziekenhuis of bij een thuiszorgorganisatie. De overheveling van bekostiging van deze geneesmiddelen biedt het ziekenhuis betere sturingsmogelijkheden en zal de zorg met deze middelen doelmatiger maken.

Er zijn tussen nu en 1 januari 2022 veel zaken die geregeld moeten worden om de overheveling goed te kunnen laten verlopen. Op landelijk niveau wordt door de koepelorganisaties FMS en NVZA, NVZ, NFU en ZN samengewerkt om de overheveling goed te laten verlopen. Hiervoor is een Handboek Overheveling opgesteld met praktische en financiële informatie over bekostiging, distributie, medicatiebewaking en communicatie. De NVvH heeft input geleverd. U kunt het handboek met bijbehorende Q&A hier inzien.