• Prioritering COVID-19-vaccinatie hematologische patiënten (24.02.2021)

De Gezondheidsraad heeft op 04.02.2021 besloten dat, binnen de immuungecompromitteerden, patiënten met een hematologische diagnose geprioriteerd gevaccineerd gaan worden. Daar zijn we als beroepsgroep heel blij mee: inmiddels is uit internationale data gebleken dat de mortaliteit aan COVID-19 belangrijk hoger is in patiënten met hematologische aandoeningen.

Momenteel is men bezig met het uitwerken van de vaccinatiecampagne voor deze hoog-risicogroepen. Lees hier de  officiële update van het RIVM over de COVID-19 vaccinatie van de medische hoog risicogroepen. Zodra er meer details bekend zijn over de uitvoering, volgt nader bericht. 

Het lijkt er nu op dat de uitvoering van patiënten identificatie door het RIVM via het ROAZ bij de ziekenhuizen wordt neergelegd. Om dit mogelijk te maken, heeft de NVvH een lijst opgesteld van relevante DBC codes, deze is voor leden hier in te zienLet op: deze lijst is voorlopig en kan nog wijzigen!

  • Handleiding COVID vaccinatie immuungecompromiteerde patiënten 

Als bijlage van de Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 van het RIVM is de handleiding “COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten” gepubliceerd.

De doelstelling van deze handleiding is om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne in de huidige fase van de pandemie.

In de handleiding zijn specifieke adviezen geformuleerd voor hematologische patiënten. Raadpleeg voor een actueel overzicht de betreffende tabel in de LCI/RIVM handleiding.  

  • Vaccinatie stollingsstoornissen

Voor patiënten met een bloedingsziekte heeft de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars op 23-12-2020 een leidraad ‘COVID-19 vaccinatie bij patiënten met stollingsstoornissen vastgesteld. 

  • Update NVvH-HOVON COVID-19 leidraad – maar niet van kracht

Bij aanvang van de Corona crisis in maart vorig jaar hebben NVvH en HOVON een COVID 19 leidraad uitgebracht. Deze leidraad ging over het aanpassen van de hematologische zorg tijdens de acute COVID fase, waarin sprake was van beperkte zorgcapaciteit en meer risico op infecties. De hematologische zorg wordt momenteel landelijk niet afgeschaald en is een aparte leidraad niet nodig en daarmee op dit moment dan ook NIET van kracht. 

Met input van o.m. de werkgroepen, het NVvH bestuur en de NVvH COVID werkgroep is er een nieuwe conceptversie van de NVvH-HOVON COVID Leidraad ontwikkeld. De geactualiseerde leidraad wordt momenteel voorgelegd aan de HOVON en de diverse werkgroepen. Leden van de NVvH kunnen deze update van de leidraad, na inloggen, alvast raadplegen. Deze is bedoeld om achter de hand te hebben, zodat we voorbereid zijn mocht dat nodig zijn. Het betreft een levend document dat zal worden aangepast als er nieuwe inzichten zijn.

  • Bleomycine leveringsproblemen en adviezen COVID-19

Vanwege de huidige corona pandemie zijn er veel vragen over het gebruik van bleomycine en de leveringsproblemen hiervan. De HOVON-NVvH lymfoomwerkgroep heeft zodoende adviezen opgesteld rondom bleomycine gebruik en COVID-19, alsmede voor de leveringsproblemen van bleomycine. Lees verder op de pagina Organisatie van Zorg/Geneesmiddelendossiers.

  • NIV leidraad COVID-19 coagulopathie

Er is bij dit nieuwe ziektebeeld nog veel onduidelijk over diagnostiek naar het aanwezig zijn van trombose en longembolie en wat de beste bescherming geeft om deze aandoeningen te voorkomen. Daarom heeft de NIV, samen met andere specialismen, een leidraad gemaakt over preventie, diagnostiek en behandeling van deze complicaties bij COVID-19 patiënten. De NVvH heeft als deelspecialisme hieraan bijgedragen. De leidraad is een handreiking voor medisch specialisten in Nederland bij het opstellen van ziekenhuisprotocollen aangaande dit ziektebeeld. 

De meest recente versie van de Leidraad kunt u hier terugvinden. 

  • Follow-up schema COVID-19 geassocieerde VTE

Raadpleeg hier het stroomschema voor de follow-up na VTE bij COVID-19 patiënten. Dit vormt een praktische leidraad van NVIVG, NVvH, NIV en NVALT,  

  • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website. 

  • Mededeling Sectie differentiatie Hematologie: Covid pandemie en gevolgen voor de differentiatie Hematologie

Lees het bericht voor AIOS van de voorzitter van de sectie differentiatie Hematologie onder Opleiding.  

Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden via haar nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.