Over COVID-19

  • NVvH-HOVON leidraad

Vanwege de COVID-19 epidemie hebben NVvH en HOVON een leidraad opgesteld over hoe om te gaan met de behandeling van patiënten met hematologische ziekten. U kunt de meest recente versie van de leidraad hier raadplegen.  

Naar aanleiding van vragen van leden is een addendum gemaakt “Wat te doen met gebruik van medicamenten bij patiënten opgenomen vanwege COVID-19 infectie“. Klik hier om het addendum te raadplegen.

  • Patiënteninformatie

De leidraad is door Hematon bewerkt voor hemato-oncologische patiënten. Deze versie is bekeken en becommentarieerd door Anna van Rhenen en Jan Cornelissen. U kunt deze versie gebruiken in uw eigen patiënteninformatie, zodat alle patiënten eenduidige informatie ontvangen. Klik hier voor de patiënteninformatie

  • Advies ICU-opname van oncologie- en hematologiepatiënt bij COVID-19-infectie

Vanwege de verdere ontwikkeling van de COVID-19-epidemie is een advies opgesteld voor ICU-opname van oncologische en hematologische patiënten met respiratoire insufficiëntie door een COVID-19-infectie.
Dit advies is opgesteld door de NVMO, NVvH, NVALT, NVRO, NIV-sectie IC en NVIC. Leden kunnen het advies raadplegen in het besloten gedeelte van de website. 

  • Hulp collega-hematologen

De NVvH heeft het initiatief genomen om een overzicht op te stellen van collega’s die bereid en in staat zijn anderen te helpen met de reguliere hematologische zorg voor niet-COVID patiënten die niet uitgesteld kan worden. We hopen hiermee bij te dragen aan het op peil houden van de hematologische zorg. U kunt het overzicht raadplegen in het besloten gedeelte van de website. 

Links naar overige relevante informatie:

De NVvH blijft haar leden de komende periode via de NVvH nieuwsbrief en de NVvH-website op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID-19.

Bij vragen of opmerkingen kunnen NVvH-leden mailen naar info@hematologienederland.nl.