In aanvulling op de RIVM uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie is op 14.01.2021 de handleiding ‘COVID-19 vaccinatie bij immuungecompromiteerde patiënten‘ uitgebracht. Lees hier verder op de NVvH COVID-pagina voor een samenvatting van de handleiding en een overzicht van specifieke adviezen voor hematologische patiënten.