De commissie wetenschap van de NVVH bestaat sinds 2013 en heeft als doel om het onderzoek op het gebied van de hematologie in brede zin te ondersteunen. Er worden geen financiële bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de NVvH toegekend. De commissie onderhoud contacten met diverse instanties en subsidiegevers, zoals onder andere Nationale Wetenschaps Agenda, KWF, Alpe d’HuZes, ZonMW, NWO, Trombosestichting en Hematon.

De commissie stelt jaarlijks een beoordelingscommissie vast voor de toekenning van het Jaap Steenbergen stipendium voor het beste hematologische proefschrift. Ook wordt een keer in de twee jaar de Swammerdamprijs toegekend aan een veelbelovend hematoloog of hematologisch onderzoeker. Ook hiervoor wordt een beoordelingscommissie benoemd.

Samenstelling commissie Wetenschap en Onderzoek

  • Prof. dr. Monique Minnema (UMC Utrecht), voorzitter
  • Dr. Janine van Elssen (MUMC+)
  • Dr. Mandy Lauw (Erasmus MC).

De commissie is op zoek naar nieuwe leden. Bij interesse kunt u mailen naar info@hematologienederland.nl