Richtlijnen geautoriseerd

De richtlijnen Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie, de module Zwangerschap en bevalling van de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van de ziekte van Von Willebrand en de richtlijn TMA zijn gereviseerd. Raadpleeg hier het overzicht van hematologische richtlijnen.

COVID-19 vaccinatie bij hematologische patiënten

24 maart 2021 | Alle ziekenhuizen moeten inmiddels de patiënten voor geprioriteerde vaccinatie hebben uitgenodigd: einde van de week zullen de eerste vaccinatie’straten’ geopend worden. Dat heeft een hoop inspanning van alle internist-hematologen gevergd, en velen van ons zijn er in de komende weekenden ook druk mee. Lees hier verder op de NVvH COVID-pagina voor verdere COVID informatie en adviezen voor hematologische patiënten. 

Uitreiking Steenbergen Stipendium


Tijdens het 14e DHC is het Steenbergen Stipendium uitgereikt voor “het proefschrift van het jaar” uitgereikt aan dr. Yvonne Jauw. 

De titel van haar proefschrift luidt: “89Zr(Zirkonium) -immuno-PET: Towards a clinical tool to guide anti-body based therapy in cancer”, waarop zij op 19 september 2019 is gepromoveerd aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

De selectiecommissie bestond uit dr. Harry Koene, dr. Ilse Kuipers (namens de JNVvH) en prof. dr. Frank Leebeek, voorzitter die de prijs heeft overhandigd, bestaande uit een oorkonde en een beurs van 2000 euro. In de NTVH Special 14thDHC volgt een interview met dr. Yvonne Jauw.

Nieuwe NVvH Bestuursleden

Tijdens een zeer druk bezochte en geanimeerde ALV op 24 januari in Papendal te Arnhem, werden door de leden twee nieuwe bestuursleden namens de D-ziekenhuizen gekozen. Wij feliciteren dr. Esther Jacobs, Elkerliek ziekenhuis Helmond en dr. Gerrit Jan Veldhuis, Antonius Zorggroep Sneek met hun benoeming en heten hen van harte welkom in het bestuur. 

Horizonscan geneesmiddelen

Onlangs is een nieuwe publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen verschenen. In de Horizonscan staan alle nieuw te verwachten spécialités en indicatieuitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. Verder worden ook de biosimilars en generieken opgenomen die als eerst op de markt verwacht worden om te concurreren met het specialite. In totaal gaat het om ruim 400 producten voor de komende twee jaar. Lees meer (https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/nieuws/publicatie-juni-2019).

Regionalisatiebericht

Op 16 mei jl. is er tijdens de ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Klik hier voor zowel het verslag als het regionalisatiedocument 2019 (inloggen vereist).