Vaccinatie hematologische patiënten

Onlangs is de landelijke richtlijn ‘Vaccinatie bij hematologische aandoeningen’, ontwikkeld door internist-hematologen, kinderartsen en infectiologen samen met RIVM/LCI, gepubliceerd (zie Richtlijnen vaccinatie). 

Op dit moment loopt de procedure van de toediening van de pneumococcen vaccinatie(s) en shingrix vaccinaties voor hematologische patiënten nog via een brief met instructies voor de patiënt. Ter praktische begeleiding kunt u hiervoor gebruik maken van twee voorbeeldbrieven. Deze kunt u meegeven of opsturen aan de patiënt. In de brieven wordt duidelijk uitgelegd wat de procedure is en wat de benodigde, door de arts voor te schrijven recepten zijn. De brieven zijn opgesteld in wordformat zodat deze eenvoudig aangepast kunnen worden naar de eigen situatie. Leden van de NVvH kunnen de voorbeeldbrieven via deze link na inloggen downloaden. Voor de vergoeding van Shingrix is een artsenverklaring nodig, zoals ook in de brief aan de patiënt benoemd. Deze kunt u vinden via deze link. Per 2024 gaat deze werkwijze waarschijnlijk veranderen, dan komt er een zorgactiviteit voor vaccineren in het ziekenhuis.

Beste abstract Klinische Dag

Op 6 oktober 2022 vond de Klinische Dag van de NVvH plaats in de Gertrudiskapel te Utrecht. Tijdens diverse presentaties met veel interactie werden de aanwezigen geïnformeerd over actuele onderwerpen.
Aan bod kwamen Palliatieve zorg bij hematologische patiënten, Hemofilie, Erfelijke hemolytische anemie, AML, MPN en MM.
Ook werd er weer verrassende patiënten casuïstiek gepresenteerd en bediscussieerd. 

Richtlijnen geautoriseerd

De richtlijnen Diagnostiek en Behandeling van Hemofilie, de module Zwangerschap en bevalling van de richtlijn Diagnostiek en Behandeling van de ziekte van Von Willebrand en de richtlijn TMA zijn gereviseerd. Raadpleeg hier het overzicht van hematologische richtlijnen.