Scholing & kennistools

In de agenda staan alle voor AIOS verplichte en aanbevolen opleidingsonderdelen.

V = verplicht opleidingsonderdeel :

= door JNVvH aanbevolen opleidingsonderdeel

ASH congress

Ga naar de website van de American Society of Hematology

EHA congress

[volgt]

Wenckebach cursus (gevorderden)

De tweedaagse gevorderden cursus wordt om het jaar gegeven. De eerstvolgende editie is in september 2015 (aanbevolen onderdeel opleiding)

Kosten per cursus circa 600 Euro (incl. koffie, thee, lunches, diner; excl. reis- en overnachtingskosten) - 40 plaatsen (www.wenckebachinstituut.nl).

EHA Learning Center, Passport & masterclasses

EHA Learning Center

Eind 2013 werd het vernieuwde EHA Learning Center gelanceerd. Een waardevolle verzameling online tools die voortdurend wordt aangevuld. In het uitgebreide Learning Center zijn alle EHA online tools geïntegreerd: Clinical Cases, CME Self-Test Cases, Learning Quizzes, Slide presentations, Documents library, Hematology Podcasts, Webcasts: learningcenter.ehaweb.org

Het portaal is bereikbaar via computer en smartphones. De gebruikersvriendelijkheid is vergroot door: Zoekopties & filters; directe toegang tot congres materiaal; automatisch indienen van EHA-CME's; en navigatie aan de hand van het European Hematology Curriculum.

Gebruik van dit platform tijdens en na de opleiding wordt sterk aanbevolen door de NVvH. Een korte promotievideo (klik) en een 60-seconden instructieclip (klik) van het EHA Learning Center zijn beschikbaar.

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar. Zie www.ehaweb.org

EHATol

EHA Training Online. Online training (maximaal 16 CME per jaar). Vooraf registreren. Online casus (geen CME punten). Meer dan 80 vrij toegankelijke casus. Veelal met foto’s van bloed- en beenmerguitstrijkjes en van beenmergbiopten en –aspiraten (www.ehatol.org).

European Hematology Curriculum & online Passport

Curriculum Passport 3 in 2016 verwacht.

In november 2012 is de tweede versie van het EHA online Curriculum Passport gelanceerd. Met deze zeer bruikbare tool kunnen hematologen in opleiding online hun vooruitgang monitoren. Dit gebeurt aan de hand van het European Hematology Curriculum en de aanbevolen competentie niveaus voor de items in het curriculum.

Met de lancering van de tweede versie is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Naast meer gebruikersvriendelijkheid zijn de items in het curriculum nu direct gelinked aan de tools in het EHA learning center (online casus, Webcasts en Education Books van EHA congressen en Podcasts)

Leden van de EHA kunnen direct beginnen met het gebruik van het online passport. AIOS die geen EHA-lid zijn kunnen ook kosteloos gebruikmaken van deze tool; zij dienen zich wel eerst even te registreren.  


De EHA Curriculum Commissie ontwikkelt aanbevelingen voor een basis-curriculum voor de specialistische opleiding van hematologen in de gehele Europese Unie op de onderdelen:

  • Klinische hematologie: benigne, myeloïde maligniteiten, lymfoïde maligniteiten, stamceltransplantaties
  • Diagnose
  • Trombose en hemostase
  • Transfusiegeneeskunde
  • Algemene vaardigheden

Voor ieder van deze onderdelen wordt aangegeven welk niveau tijdens de opleiding is bereikt:

  • Level 1: Basis kennis
  • Level 2: Kennis van patho-fysiologie, epidemiologie, diagnose, prognose, verschillende therapeutische benaderingen.
  • Level 3: Voldoende inzicht en praktische integratie van kennis en vaardigheden voor een optimale diagnose en behandeling van patiënten in elke fase van hun ziekte.

Masterclasses

Sinds 2010 organiseert de EHA jaarlijks de Classical Master Class. In oktober 2014 werd de Bite Size Master Class geïntroduceerd.

The EHA Classical Master Class is een online leerervaring in groepsverband voor hematologen die hun opleiding bijna hebben afgerond. Met de masterclass wordt gestreefd naar harmonisering en verhoging van de kwaliteit van de hematologieopleidingen in Europa. De Classical Master Class omvat vijf studieblokken tijdens een periode van zeven maanden.

De Bite Size Master Class richt zich op hiaten in de opleiding en biedt meer flexibiliteit door per keer slechts één onderwerp aan te pakken. De cursus is toegankelijk voor zowel junior als senior hematologen.

Meer informatie en aanmelding: http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/master-class/

Hemosurf licentie NVvH

HemoSurf is een interactieve hematologie atlas die kan worden gebruikt ter ondersteuning van het hematologisch morfologieonderwijs. Hemosurf omvat meer dan 3000 foto's van bloed en het beenmerg uitstrijkjes. Door middel van modules van toenemende moeilijkheidsgraad en feedback, raakt de gebruiker steeds meer vertrouwd met de interpretatie van bloed en beenmerg uitstrijkjes. 

 


HEMOSURF IS ALLEEN TOEGANKELIJK VOOR leden van de NVvH (INLOGGEN is noodzakelijk).


Na inloggen ziet u het Hemosurf-menu in de menukolom links verschijnen. 

 

A: Learning Modules

The Learning Modules are all built upon the same principle. At the beginning you will examine and compare the various kinds of cells and the qualitative abnormalities of the blood and/or bone marrow. In the next step you must recognize these cells and abnormalities. You will always receive feedback as to whether you are right or wrong. At the end of the program, you will have to assess the blood film of important hematological diseases. Read the instructions for each module carefully. Red numbers indicate sequential order.

 

 

White Blood Cells
You will learn how to recognize normal and pathological leukocytes as well as toxic abnormalities of neutrophils and monocytes. You will then differentiate the leukocytes of fifteen different diseases.

 

Red Blood Cells
Here, you will learn how to recognize the qualitative abnormalities of red blood cells. You will then assess the red blood cells of eleven different diseases.

 

Platelets
You will learn step by step how to recognize the quantitative and qualitative abnormalities of platelets. You will then assess the platelets of five different diseases.

 

Artifacts in the Blood Film
In this module, you will learn to recognize and identify different artifacts.

 

Normal Bone Marrow
You will learn step by step how to recognize normal bone marrow cells as well as how to assess cellularity and iron content. 

 

B: Reference Modules

Unlike the learning modules, here you can systematically consult blood pictures and information about the most important hematological abnormalities and diseases.

 

 

Gallery of Blood and Bone Marrow Films
In this module, you can examine the blood pictures of more than 60 diseases. For some of them the bone marrow films are presented as well.

 

All Informational Units
You can access the list of all the available units found in the program here.

 

Laboratory Techniques
Read the instructions on how to produce a blood film and how to perform a May-Grünwald-Giemsa stain as well as a reticulocyte stain. Watch QuickTime movies in which these procedures are demonstrated.
Read the descriptions on manual and automated blood cell counting methods. Their advantages and disadvantages are also discussed.

 

  


A cooperation of the

Central Hematology Laboratory, University Hospital/Inselspital Bern
and the
Division of Instruction and Media
Institute of Medical Education
School of Medicine, University of Bern

© by AUM, Bern 2009

Authors: Dr. med. U. Woermann, Mrs. M. Montandon, Prof. Dr. med. A. Tobler

English version: K. Mauger MA, G. Rodgers MD PhD, University of Utah


 

Overige (online) tools

Morfologie (bronnen & atlassen)

E-hematimage

http://www.e-hematimage.eu/

Programma e-HEMATimage, permanente scholing in Hematologie, 10 dossiers per jaar, beschikbaar in 8 talen (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools en Portugees)

Universiteit van Iowa

www.path.uiowa.edu/virtualslidebox (Virtual microscope)

Universiteit van Basel

vmic.unibas.ch/patho/topo/index.html (Virtual microscope - voornamelijk pathologie) 

Bloodline

Ruim 1000 foto’s van bloed en beenmerg uitstrijkjes vrij toegankelijk via: www.bloodline.net/index.php/image-atlas-resources-46

Leukemia.net

Een verzameling van hematopoietische beelden, geïdentificeerd door de leden van de WP10 van de European Morphology Faculty (28 deskundigen uit 17 verschillende Europese landen). In de collectie van 228 foto’s bevinden zich 604 genummerde hematopoietische cellen. In een separaat Excel-bestand is van iedere cel het nummer, de kleuring, de cellijn en de op consensus gebaseerde naam terug te vinden. Vrij toegankelijk via:

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/table_of_consensual_cell_names/   (excel bestand)

ASH Image Bank

De vernieuwde ASH Image Bank:  http://imagebank.hematology.org/

naar boven naar boven

Farmacologie (NVMO webcasts)

De NVMO en Benecke hebben hun zeer informatieve serie farmacologie webcasts opengesteld voor hematologen (in opleiding). Deelname is mogelijk voor NVvH-leden na aanmelding via de registratiepagina op de NVMO-website: http://www.nvmo.eu/leden/?vc=NEW_MEMBER

Het is van belang dat alle velden van dit online formulier worden ingevuld en daar waar geen informatie door een deelnemer kan worden ingevuld bijvoorbeeld een streepje (-) wordt gebruikt. Binnen enkele dagen na aanmelding zal een nieuw gebruikersaccount worden geactiveerd, waarna met de webcasts kan worden gestart. 


1e NVMO-webcast Farmacologie

Thema: basisprincipes farmacologie

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze eerste NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' belicht prof. dr. S. Rodenhuis de basisprincipes van de farmacologie. De nadruk ligt op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. Met praktische voorbeelden uit de medische oncologie komt verder het belang van bloedonderzoek en ‘klaring’ aan bod en de relevantie van de area under the curve. De middelen capecitabine, carboplatine, cyclofosfamide, docetaxel, irinotecan, methotrexaat, tamoxifen, trastuzumab en vinorelbine passeren hierbij de revue.

2e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze tweede NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen centraal. Prof. dr. S.Rodenhuis gaat daarbij in op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht het effect en de bijwerkingen van dacarbazine, temozolomide en etoposide, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek. Verder komen de overeenkomsten en verschillen van deze oncologische middelen aan de orde.

3e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: antimetabolieten, taxanen (en epothilonen), vinca-alkaloïden

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze derde NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden centraal. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S. Rodenhuis en dr. N. Steeghs gaan daarbij onder meer in op het werkingsmechanisme, de dosisbeperkende toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht ook het effect en de bijwerkingen van deze oncolytica, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek.

4e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: Topoïsomerase-remmers, antibiotica en hormonale middelen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij de laatste aflevering in deze serie staat de farmacologie centraal van endocriene middelen die worden ingezet bij de behandeling van het mammacarcinoom en het prostaatcarcinoom. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S.C. Linn en prof. dr. S. Rodenhuis gaan onder meer in op de overeenkomsten en verschillen in de behandelingsstrategieën bij deze twee tumortypen. Ook komen antracyclinen en enkele andere antibiotica aan bod, alsmede de topoïsomerase I-remmers. Deze veelvuldig toegepaste middelen vragen van elke behandelaar optimaal inzicht in effectieve preventie en behandeling van toxiciteit. Deze aflevering duurt 1 uur en is verdeeld in 4 onderdelen van circa 15 minuten.

 

Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (www.nvmo.eu) en Benecke medische educatie en communicatie (www.benecke.nl)

ASH Academy

The learning center for hematologists.

Teaching Cases

ASH Teaching Cases emphasize standard approaches to classic hematologic problems and are designed to simulate the steps involved in diagnosing a patient, from taking the history and performing a physical exam, to ordering and interpreting lab tests, to making a final diagnosis and following the clinical course of the disease. While working through each case, learners are challenged to consider the right questions to ask at each step in the process. Each case includes a set of teaching points and a bibliography with links to references.

 

-> Ga naar de Teaching Cases of maak eerst een ASH account aan

Wet- en regelgeving (WMO)

De CCMO heeft een gratis e-learning ontwikkeld: Onderzoekswijs.nl. Hiermee kunnen klinisch onderzoekers kennis opdoen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over regelgeving & wetenschappelijk onderzoek op de CCMO website