Resultaten H-net survey

Binnen de Europese Unie (EU) bestaat vrij verkeer van personen, diensten en dus ook van medisch specialisten. De Nederlandse internistenopleiding wordt erkend door alle EU-lidstaten en de in Nederland opgeleide internist kan daarom zonder meer aan de slag in willekeurig welke EU-lidstaat. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Vanuit dat oogpunt is het zeer relevant na te gaan hoe de opleiding in het aandachtsgebied hematologie in Nederland zich verhoudt tot de opleiding hematologie in andere EU landen.

In 2008 is de European Hematology Association (EHA) in 29 EU landen gestart met de zogenaamde H-net survey onder hematologen die sinds 2004 hun hematologie opleiding hebben afrondden. Aan de hand van het “European Hematology Curriculum Passport” werd naar het niveau gevraagd dat hematologen aan het einde van hun opleiding menen te hebben bereikt (“awareness”, “knowledge”, “competence”). Het betrof hier dus een self-assessment, hetgeen uiteraard de hardheid van de resultaten enigszins vermindert

In juni 2010 werd tijdens het EHA congres in Barcelona het voorlopige en op sommige punten opmerkelijke resultaat van de survey (zie bijlage hieronder) gepresenteerd. Over de gehele linie ligt het niveau van de hematologie opleiding in Nederland boven het Europese gemiddelde. Ten opzichte van het door de EHA aanbevolen kennisniveau, scoren de Nederlandse hematologen vooral goed wat betreft de maligne hematologie, stamceltransplantaties en klinische trials. De benigne aandoeningen laten een wat heterogener beeld zien, met duidelijk uitschieters naar boven, maar ook naar beneden (o.a. kinderhematologie, morfologie, bepaalde laboratorium technieken, genetic counseling bij trombofilie, bloeddonatie en –groepenkennis). 

Al met al een zeer nuttige survey die richtinggevend kan zijn bij het bepalen van het beleid voor de opleiding.

Leden van de NVvH (inloggen noodzakelijk) vinden hieronder de link naar de EHA survey.