Agenda & mededelingenPublicatie Horizonscan Geneesmiddelen
 
De nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen is 10 december gepubliceerd. Raadpleeg de website Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland.
Lees tevens het bijbehorende Nieuwsbericht. Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie uitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal ruim 465 producten die de komende tijd mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd. In de Horizonscan staan alle nieuwe te verwachten spécialités en indicatie uitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. 
 

 

Nederlands Trombose Congres
 
Op vrijdag 20 maart 2020 vindt voor de 11e keer het Nederlands Trombose Congres plaats in Hotel Theater Figi in Zeist.
Dit congres is bedoeld om u als clinicus practicus ‘up-to-date’ te brengen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van trombotische aandoeningen door middel van een gevarieerd aanbod van voordrachten over praktische
aspecten van trombosezorg. Voor meer informatie en inschrijven zie de website NTC.
 

 

Winnaar abstract Klinische Dag
 
De winnaar van het beste abstract 2019 is dr. Henk-Jan Boiten (Erasmus MC) voor zijn bijdrage 'Multipele bloedingen zonder stollingsafwijkingen ...' 

Zie voor verdere informatie onder Nascholing

 


Start commissie Zorgvernieuwing en innovatie

Om als beroepsgroep innovatie en vernieuwing van zorg te stimuleren en te versnellen, gaat een nieuwe NVvH commissie van start. Doel is om de vele, vaak versnipperde, initiatieven en activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing en innovatie te inventariseren en te coördineren. Door meer regie, uitwisseling en kennisbegeleiding wordt de kans op succes vergroot en kunnen kansrijke initiatieven versneld worden opgeschaald. In een recent gepubliceerd artikel in het NTvH  geven de initiatiefnemers, dr. Lidwine Tick, prof. dr. Nicole Blijlevens en dr. Sabina Kersting meer uitleg over de aanleiding, visie en het verdere proces van zorgvernieuwing en innovatie binnen de NVvH. De commissie wil graag geïnteresseerden betrekken bij de opstart van de commissie. U kunt hiertoe contact opnemen met Lidwine Tick via l.tick@mmc.nl of via info@hematologienederland.nl
 
 

 

Cursus Update Hemostase

De diagnostiek en behandeling van stollingsstoornissen is continu in ontwikkeling. Met het volgen van deze tweedaagse interactieve cursus bent u weer volledig up to date. De cursus vindt plaats op 31 oktober en 1 november 2019 in Noordwijkerhout. Klik hier voor het programma en inschrijving. 


 

Regionalisatiedocument definitief

 Op 16 mei 2019 is er tijdens de Ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Klik hier voor het verslag en voor het Regionalisatiedocument 2019
 
 

 

Registeren en declareren van behandelingen: hoe vraagt u een wijziging aan?
Bekijk het hier.
 
 

Format indienen patiënten

 
Naar aanleiding van verschillende vragen uit het veld is in overleg met de zorgverzekeraars (CieBAG) de werkwijze om een machtiging voor patiënten aan te vragen veranderd. Er kan een lijstje ingestuurd worden van patiënten per zorgverzekeraar. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie en een format voor indienen.
 

Vergoeding van lenalidomide in combinatie met dexamethason bij volwassen patiënten met multipel myeloom in maart en april 2019

Meer informatie? klik hier.

_________________________________________________________

 

 

Regionalisatiedocument definitief

Op 16 mei is er tijdens de Ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Zie hieronder het verslag en het Regionalisatiedocument 2019

 

 

datum bericht: 
23 Jul 2019