Agenda & mededelingen

____________________________________________________________________

Workshop 14 en 15 maart
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 1ste Multidisciplinaire Benelux MGRS Workshop ‘Van Eiwitpiek tot Kliniek’.

Bij de diagnostiek en behandeling van MGRS (monoclonal gammopathy of renal significance) is een nauwe samenwerking vereist tussen hematologen, nefrologen, pathologen en laboratoriumspecialisten. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij voor de eerste keer deze vakgebieden bij elkaar brengen om een optimale omgeving te creëren voor interactie en bijscholing.

De workshop bestaat uit twee dagen. Tijdens de eerste dag zullen vanuit de diverse disciplines overzichtspresentaties gegeven worden over MGRS. De tweede dag zal voornamelijk bestaan uit workshops, waarbij de deelnemers in gemengde groepen kennis zullen maken met elkaars vakgebied. Op deze manier willen wij de interactie tussen de deelnemers vergroten, zodat zij elkaar beter leren kennen en in de toekomst van elkaars expertise gebruik kunnen maken.

Datum

 

Donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019

Locatie

 

Kapellerput Hotel, Somerenseweg 100, 5590 AB Heeze, Nederland

Doelgroep

 

Hematologen, nefrologen, pathologen en laboratoriumspecialisten
(in opleiding). Om het interactieve karakter van deze nascholingscursus te bevorderen, zijn er maximaal 50 plaatsen beschikbaar, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de verschillende specialismen. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief.

Accreditatie

 

is aangevraagd bij RIZIV (België).
Geaccrediteerd door NIV, NVVP, CMI en NVKC voor 8 punten

Kosten

 

€ 100,- (inclusief diner, overnachting, ontbijt en lunch)

Inschrijven

 

Om direct in te schrijven klikt u hier. Informatie via Astrid den Boer

 

Namens het Universitair Medisch Centrum Utrecht,

de Organisatiecommissie
 

Alferso Abrahams, afdeling Nefrologie en Hypertensie

Tri Nguyen, afdeling Pathologie

 

Deze nascholing wordt georganiseerd met financiële steun van Binding Site

____________________________________________________________________

On Thursday March 28, the national mastocytosis symposium will be organized at the UMCG:

The complexity within mastocytosis; challenges in a very heterogeneous disease

Systemic mastocytosis is a rare condition characterized by proliferation, accumulation and degranulation of pathological mast cells in various tissues, especially in skin, bone marrow and gastro-intestinal tract. Symptoms vary widely from flushing to gastro-intestinal complaint and anaphylaxis. This symposium tries to give answers on the different aspects and complexity within the field of mastocytosis, ranging from just urticaria pigmentosa to indolent and aggressive forms.
 
The whole field will be covered by a state of the art lecture by Peter Valent, one of the most influencing people within the clinical and research field of mastocytosis and who was prominent in defining the WHO disease definitions.
Other aspects of mastocytosis like understanding the various symptoms, quality of life and treatment of signs and symptoms within this heterogenous disease will be covered. Experts in the field of mastocytosis will touch upon practical and research issues regarding gastro-intestinal complaints, cardiovascular factors, dermatological aspects and when to subscribe and use an adrenaline autoinjector. Furthermore, prognostic factors are important for determining the strategy of sequential use of several treatment options for these patients.
 
We hope this symposium will be a great opportunity to get new insight into all these aspects of this complex disease!

 

Faculty
Drs. B. van Anrooij, Department Hematology, UMCG
Dr. P.L.A. van Daele, internist allergist/immunologist, Erasmus MC Rotterdam
Prof. dr. G.A. Huls, hematologist/head of Department of Hematology, UMCG
Prof. dr. J.C. Kluin–Nelemans, hematologist, UMCG
Dr. J.N.G. Oude Elberink, allergist and head of NMCG, UMCG
Prof. dr. G.M.A. Pasmans, paediatric dermatologist/immunologist, Erasmus MC Rotterdam
Dr. L.F.R. Span, hematologist, UMCG
Prof. dr. P. Valent, Division of Hematology and Hemostaseology and Ludwig Boltzmann Cluster Oncology, Medical University of Vienna, Austria

 

If you would like to get more information on the program, the accreditation or if you would like to sign up for the event, please click on: Wenckebach Instituut.

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Wenckebach_Instituut/cursussen/Paginas/National-Mastocytosis-Symposium-UMCGNMCG-80515.aspx

 

___________________________________________________________________

NVB-TRIP Symposium 15 en 16 mei 2019

Thema:

Nieuwe ontwikkelingen in de transfusiegeneeskunde, met focus op pediatrische bloedtransfusies en infecties

Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse NVB-TRIP symposium op woensdag 15 en donderdag 16 mei a.s., welke gehouden wordt in Congrescentrum Reehorst in Ede. Als internationale sprekers zijn uitgenodigd Simon Stanworth (NHS Blood & Transplant) en Karina Yazdanbakhsh (New York Blood Center). Zij zullen beide op de eerste dag spreken. Bijgaand vindt u het concept programma, houdt u onze website in de gaten voor de meest actuele versie van het programma

http://nvbtransfusie.nl/events/nvb-trip-symposium-2019/.

 

Inschrijven

U kunt zich per direct inschrijven via het online inschrijfformulier. De prijzen zijn:

 

1dag

2 dagen

Avondprogramma

NVB-Leden

€ 70

€ 115

€ 35

Niet NVB leden

€ 90

€ 135

€ 35

Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVKC, NVVI, NVML, NVK en ABSG.

Abstracts

Abstracts kunnen worden ingediend in de categorie wetenschappelijk of casuïstiek. Er worden prijzen uitgereikt voor beste abstract/poster in beide categorieën. U kunt uw abstracts indienen t/m 15 maart 2019. Kijk voor meer informatie over het indienen van abstracts op de website

http://nvbtransfusie.nl/events/nvb-trip-symposium-2019/.

 

Prijs beste afstudeerscriptie en beste proefschrift (Van Dijk prijs)

NVB-TRIP kent ook dit jaar een prijs toe aan de beste afstudeerscriptie (MBO of HBO) en het beste proefschrift met betrekking tot bloedtransfusie. Scripties en proefschriften met een verschijningsdatum van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 kunnen daarvoor met een aanbevelingsbrief worden ingestuurd. Zie voor meer informatie over de wijze van indienen de website (http://nvbtransfusie.nl/events/nvb-trip-symposium-2019/of stuur een mail naar secretaris@nvbtransfusie.nl.

De deadline voor de inzending is 15 maart 2019.

Locatie en overnachtingen

Het symposium wordt gehouden in Congrescentrum en hotel Reehorst in Ede. Het is mogelijk om tegen een gereduceerde prijs te overnachten in hotel Reehorst. Reserveringen kunt u regelen via hotel@reehorst.nl, o.v.v. NVB-TRIP symposium.   

Met vriendelijke groet,

Ingrid van Veen
Office manager TRIP
Organisatiecommissie
NVB-TRIP symposium

cid:image001.png@01D21E56.A4022370   nvblogo

TRIP Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie
Schuttersveld 2   (5 de etage)
2316 ZA Leiden
Tel.: +31 (0) 71  303 1540

____________________________________________________________________

Conference on Woman and bleeding Disorders
24-26 Mei
Frankfurt
I
nfo en inschrijving vindt u hier