Aanmelding als lid

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor:

  1. Artsen en academisch biomedisch wetenschappers die als zodanig grotendeels werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels
  2. Leden genoemd onder 1 na hun pensionering
  3. BIG-geregistreerde Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants Hematologie gedurende de periode dat zij een wettelijke (tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid hebben

De contributie bedraagt in 2018 € 60,00 (dit bedrag wordt in het voorjaar met uw instemming via automatisch incasso geïnd). De contributie zonder automatische incasso bedraagt €75. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

Leden van de NVvH:


Aanmeldingsformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

(drs., dr., ir., etc.)Verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie kunnen "nvt" invullen.
Privé-adres
Ziekenhuis/organisatie
U kunt hier tevens uw kamernummer of huispost-adres invullen.
Contactgegevens
Registratie/opleiding
Hematologen (in opleiding) geven hier aan op welke datum zij hun opleiding in dit aandachtsgebied zijn gestart/zullen starten.
Indien van toepassing.
Als lid van de NVvH tevens internist-hematoloog in opleiding kunt u zonder meerkosten lid worden van de Juniorafdeling van de NVvH. Dit lidmaatschap vervalt automatisch twee jaar na beëindiging van de opleiding.  
Wilt u hier aangeven op welk adres u het NTvH wenst te ontvangen? Wij sturen de uitgever (Ariez) deze gegevens t.b.v. distributie NTvH.

incassomachtiging

Het formulier hieronder kunt u downloaden en uitprinten. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de penningmeester van de NVvH (via het adres op het formulier).

Ledenadministratie

Berichten voor de ledenadministratie kunt u sturen naar:  administratie@hematologienederland.nl (opzegging, overige wijzigingen).

  • U kunt een aantal (adres)gegevens zelf online wijzigen. Hiertoe dient u in te loggen en vervolgens te kiezen op de link "Mijn account" (rechtsboven). 
  • Heeft u toestemming gegeven voor automatisch incasso en wijzigt uw rekeningnummer, of wilt u toestemming voor automatische incasso van uw contributiegelden afgeven, dan kunt u dit formulier invullen en ondertekenen.