You are here

Archief KD 2014

Klinisch Hematologische Dag NVvH
2 oktober 2014

Gertrudiskapel te Utrecht (www.indedriehoek.nl)

 


 

Programma

Winnaar beste casus 2014drs. Mieke Roeven (Radboud UMC) winnaar beste abstract 2014

 

09:00 – 09:30  Ontvangst met koffie/thee

 

09:30 – 11:00:  Ochtendsessie - Maligne lymfomen (moderator dr. Monique Minnema)

09:30 - 10:00:   De diagnostiek en nieuwe ontwikkelingen behandeling van het Hodgkin Lymfoom: state-of-the-art 2014, dr. J.M. Zijlstra-Baalbergen, internist-hematoloog VUMC

10:00 - 10:30:   De pathofysiologie en PA diagnostiek van het Hodgkin Lymfoom, dr. A. Diepstra, patholoog UMCG

10:30 - 11:00:   De behandeling van het agressieve non-Hodgkin  lymfoom, dr. M.E.D. Chamuleau, internist-hematoloog VUMC

11.00 – 11.30   Koffie/thee

 

11:30 – 12.30:  Casus besprekingen 1-4 (moderators dr. Marten Nijziel en dr. Lenneke van Groningen)

11.30 – 11.45:  Een nóg zeldzamere bloedingsziekte, dr. S.D.P.W.M. de Jonge-Peeters, UMCG [Presentatie]

11.45 – 12.00:  Plasmacytoom-like post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte, C.S. Ootjers, LUMC

12.00 – 12.15:  Azacitidine, een “gekke” oorzaak van “crazy paving”?, M.W.H. Roeven, St. Radboud UMC

12.15 – 12.30:  MGUS: een bloedig ski-avontuur op de rode piste, L. Nieuwenhuizen, UMCU

12:30 – 13:15   Lunch

13:15 – 14:15:  Casus besprekingen 5-8 (moderators dr. Reinier Raymakers en dr. Lenneke van Groningen)

13.15 – 13.30:  Hemofagocytair syndroom gerelateerd aan een T-cel lymfoom, S. Boerman, St. Antonius ziekenhuis

13.30 – 13.45:  Niet een, maar twee…, N.L. Tiren-Verbeet, LUMC

13.45 – 14.00:  Visus uitval en huidafwijkingen: een netelige kwestie, M. Nijland, UMCG

14.00 – 14.15:  Diarree na cord blood transplantatie, dr. A.H.W. Bruns, UMCU

14:15 – 14:30   Koffie/thee

 

14:30 – 16:00:  Middagsessie - Benigne hematologie (moderator dr. Jurgen Wegman)

14:30 - 15:00:   Consultatieve geneeskunde - De patiënt met eosinofilie, prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, internist-hematoloog UMCG

15:00 - 15:30:   Hoe analyseer en behandel ik een trombopenie in de zwangerschap, dr. K.P.M. van Galen, internist-hematoloog UMCU

15:30 - 16:00:   De transitie van kinderhematologie naar de volwassen hematologie: hoe, wanneer en welke ziektebeelden, dr. B.J. Biemond, internist-hematoloog AMC, en dr. H. Heijboer, kinderhematoloog AMC

16:00 Sluiting

Klinische Dag NVvH

Opmerkingen en/of ideeën naar: a.w.rippen@amc.uva.nl

 

Projectteam 2014:
Monique Minnema
Jurgen Wegman
Lenneke van Groningen
Reinier Raymakers
Marten Nijziel
Alma Rippen

 

De NIV heeft de bijeenkomst geaccrediteerd met 5 punten.

 

Programma's van de meest recente edities zijn hieronder te downloaden.

Bijlage Formaat
klinischedag2013.pdf 68.3 KB
klinischedag2012.pdf 73.71 KB
klinischedag2011.pdf 50.13 KB
klinischedag2010.pdf 206.17 KB
klinischedag2009.doc 78.5 KB