You are here

Archief mededelingen

Mededeling datum bericht

Vacature Arts onderzoeker/promovendus

Arts onderzoeker/ promovendus

 

Afdeling

Hematologie, sectie Stolling

 

Werkomgeving

 

Functiebeschrijving

Binnen de sectie Stolling van de vakgroep Hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is plaats voor een arts-onderzoeker in een promotietraject.

 

De arts-onderzoeker zal als promovendus onderzoek verrichten naar optimalisering van kwaliteit van antistollingsbehandeling. Hij of zij zal participeren in de bestaande onderzoekslijn binnen de vakgroep op dit gebied. Binnen deze lijn worden pragmatische interventiestudies binnen de antistollingszorg uitgevoerd. Daarnaast wordt de kwaliteit van antistolling in de dagelijkse praktijk geëvalueerd. Er is een nauwe samenwerking, binnen met Transmuraal Trombose Expertisecentrum, met Certe Trombosedienst.

 

Het onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een promotie in de Medische Wetenschappen op basis van een degelijke dissertatie van artikelen die gepubliceerd worden in internationale peer-reviewed tijdschriften. De arts-onderzoeker zal tevens begeleid worden vanuit de onderzoeksschool GUIDE, waarbij cursorisch onderwijs zal bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van de promovendus.

Tenslotte zal de arts-onderzoeker in staat gesteld worden om deel te nemen aan (internationale) congressen en meerdaagse cursussen.

Naast het onderzoek zal de arts-onderzoeker deelnemen aan de (poli)klinische patiëntenzorg en de daarmee samenhangende verplichtingen zoals besprekingen, onderwijsmomenten en bijdragen  aan lopende multi-center trials. De patiëntenzorg zal tenminste bestaan uit 1 dagdeel polikliniek Stolling (exclusief 1 dagdeel voorbereiding), en 2 dagdelen consulten Stolling.

 

 

 

Wat vragen wij

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde basisarts met affiniteit voor de Hematologie/ Interne Geneeskunde en voor klinisch-epidemiologisch onderzoek. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Het vervullen van deze functie brengt al gauw een behoorlijke eigen verantwoordelijkheid met zich mee, zowel betreffende het onderzoek als ook de patiëntenzorg. Dat betekent echter ook dat de arts-onderzoeker al snel in de gelegenheid wordt gesteld om een eigen draai te geven aan het onderzoek.

In de geneeskunde staat samenwerken op de voorgrond. Daarom bent u sociaal sterk, functioneert u goed in een team, maar bent u ook in staat om gefundeerd uw mening te geven binnen een groep.

Ervaring met het doen van onderzoek en/of klinische ervaring strekt zeker tot aanbeveling.

De Nederlandse taal beheerst u uitstekend in woord en geschrift. De Engelse taal beheerst u goed in woord en geschrift.

 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

 

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

 

 

Wat bieden wij

Het UMCG biedt een fulltime aanstelling voor 1 jaar. Bij goed functioneren zal de aanstelling verlengd worden met 3 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.759,- (schaal 11A) bruto per maand, op basis van een fulltime dienstverband(46 uur per week). Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

 

Solliciteren

U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina. 

Solliciteren kan tot 29 april 2019.

De gesprekken zullen inprincipe plaatsvinden in de eerste of tweede week van mei.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

De sollicitatie moet bestaan uit een gemotiveerde brief met curriculum vitae met referenties. Tevens stuurt u het verslag / artikel van uw afstudeerproject of scriptieonderwerp en uw cijferlijst van het Master-deel van de opleiding Geneeskunde mee.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

mw. prof. dr. K. Meijer, hematoloog/hoofd sectie Stolling , telefoonnummer (050) 361 0225 e-mail: k.meijer@umcg.nl (e-mail niet gebruiken om te solliciteren)

 

Links

Hematologie UMCG

Welkom in Groningen

http://hematologiegroningen.nl/

https://portal.groningen.nl/

 

 

 

 

 

03 Apr 2019

Boerhaave cursus Weefselherstel en Immuunmodulatie 16 november gaat niet door!

"Boerhaave cursus Weefselherstel en Immuunmodulatie 16 november gaat niet door!"

14 Nov 2018

Vergoeding Darzalex® (daratumumab) in combinatietherapie en deelname landelijke monitor

12 Sep 2018

Verslag ledenraadpleging 30 mei 2018 - Update Regionalisatiedocument

Op 30 mei jl. heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema 'Update Regionalisatiedocument'. Op de agenda stonden 1) Inzicht in implementatie van het huidige regionalisatiedocument 2) Uitbreiding van regionalisatie naar de benigne ziekten 3) Organisatie hematologisch MDO. Het verslag geeft de belangrijkste discussiepunten en conclusies weer. De Regionalisatiecommissie neemt de uitkomsten mee in het updaten van het huidige regionalisatiedocument.

10 Jul 2018

SanSepsis brengt doorbraak in behandeling van bloedvergiftiging

PERSBERICHT SanSepsis brengt doorbraak in behandeling van bloedvergiftiging Amsterdam, 25 juni 2018 - Sanquin en healthtech venture builder NLC hebben gezamenlijk SanSepsis opgericht, het bedrijf rondom de revolutionaire technologie om bloedvergiftiging te behandelen en mogelijk zelfs te voorkomen. De ontwikkelde methode verwijdert met behulp van een speciaal filter bacteriën die bloedvergiftiging, oftewel sepsis, veroorzaken relatief snel en efficiënt uit het bloed. Door het bedrijf SanSepsis op te richten willen Sanquin en NLC deze technologie zo snel mogelijk naar de patiënt brengen.

In Nederland belanden ieder jaar ongeveer 10.000 mensen met sepsis op de intensive care, waar sepsis volgens deskundigen de nummer 1 doodsoorzaak is. Het aantal mensen met sepsis stijgt gemiddeld met 8% per jaar en bijna 30% van de patiënten overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen ervan. Sepsis wordt veroorzaakt door de verspreiding van bacteriën in het bloed. Een zo snel mogelijke behandeling is van levensbelang. Dat gebeurt nu met behulp van antibiotica via het infuus. Deze manier van behandelen is helaas vaak ineffectief, waardoor veel patiënten overlijden of blijvende schade houden. Bovendien treedt antibioticaresistentie steeds vaker op, wat behandelen verder bemoeilijkt. Er is daarom een dringende vraag naar innovatieve therapieën die de huidige behandeling versterken en leiden tot betere uitkomsten voor de patiënt.

Sanquin heeft een unieke methode ontwikkeld om bacteriën die sepsis veroorzaken met een filter te verwijderen uit het bloed van de patiënt. Het gefilterde bloed wordt vervolgens weer bij de patiënt ingebracht. Deze methode leidt tot een sterke vermindering van de hoeveelheid bacteriën en kan worden toegepast op een zeer groot aantal verschillende soorten van deze bacteriën. Deze techniek versnelt de behandeling van sepsis aanzienlijk, wat cruciaal is bij deze ziekte die zich vaak razendsnel ontwikkelt. Bovendien zijn er met deze technologie veel kosten te besparen. Dr. Heinrich Handel-Mazzetti, CEO van SanSepsis: ‘Met de vorming van het bedrijf zetten we een grote stap om de behandeling van sepsis te verbeteren. We hopen hiermee tegemoet te komen aan de dringende vraag naar verbeterde therapieën die tegelijkertijd ook minder kosten met zich meebrengen.’

SanSepsis is de eerste uitvinding van Sanquinnovate, het innovatieve dochterbedrijf van Sanquin dat vorig jaar is opgericht. Bij de ingezette innovatieve koers van het twintigjarige Sanquin past ook de samenwerking met NLC dat Sanquin helpt met het opzetten van een bedrijf rondom healthtech uitvindingen om daarmee zorginnovaties ook daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen. NLC ondersteunt SanSepsis eveneens met het aantrekken van de benodigde financiering voor onderzoek en verdere ontwikkeling. Sanquin blijft actief betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van de SanSepsis technologie.

Over Sanquin

Sanquin zorgt op not-for-profit basis voor een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten en plasmageneesmiddelen voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen en behandelaren, te adviseren. Binnen Sanquin is Sanquinnovate de broedplaats waar veelbelovende en innovatieve (onderzoeks)ideeën worden omgezet naar nieuwe producten en diensten.

Over NLC

Het in Amsterdam gevestigde NLC is de grootste healthtech venture builder van het Europese vasteland. NLC bouwt samen met wetenschappers bedrijven rondom veelbelovende zorginnovaties om deze bij de patiënt te brengen. Vanwege complexiteit in de markt bereikt 95% van deze innovaties nu nooit de patiënt. NLC zorgt ervoor dat kennis, mensen, technologie en financiering samen worden gebracht. Het portfolio van NLC bestaat thans uit 16 innovatieve healthtech bedrijven. Dat aantal zal de komende jaren door verdere Europese uitbreiding sterk toenemen. Daarmee draagt NLC actief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt en het beheersen van zorguitgaven. www.nlc.health

25 Jun 2018

CBG Risico-informatie over Azitromycine

Het CBG vraagt aandacht voor het volgende advies: schrijf Azitromycine niet off-label voor na hematopoëtische stamceltransplantatie. Meer informatie: risico-informatie over Azitromycine

11 Jun 2018

Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie (CML) 2018 (HOVON) gepubliceerd

De richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie (CML) 2018 (HOVON) is op 06-06-2018 geautoriseerd door het NVvH bestuur. De richtlijn is vanaf heden als pdf document op de website in te zien. De richtlijn komt binnenkort beschikbaar op Hematline.

07 Jun 2018

Richtlijn Multipel Myeloom herzien - versie 2018 in Hematline gepubliceerd

De richtlijn Multipel Myeloom 2017 is door de HOVON werkgroep Myeloom herzien en in Hematline gepubliceerd als versie 2018. De volgende inhoudelijke punten zijn aangepast:

  1. Indien na eerste autoloog geen lenalidomide en niet lenalidomide refractair na tweede autoloog onderhoudsbehandeling met lenalidomide overwegen
  2. Indien pomalidomide therapie overwegen toevoegen cyclofosfamide
  3. Denosumab is geregistreerd voor de behandeling van MM botziekte en kan overwogen worden bij bisfosfanaat gerelateerde toxiciteit die tot staken van de therapie leidt, waarbij deze toxiciteit niet of minder te verwachten is bij denosumab of bij ernstige nierinsufficiëntie (kreatinineklaring < 30 ml/minuut).

Ook zijn enkele lay out wijzigingen doorgevoerd, als gevolg van de weergave in Hematline.

De richtlijn is te raadplegen op www.hematologienederland.nl/richtlijnen-1 en op www.hematologienederland.nl/hematline/

05 Jun 2018

Wijziging productinformatie koloniestimulerende factoren (G-CSF) pegfilgrastim, filgrastim, lipegfilgrastim en lenograstim

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen brengt u graag op de hoogte van het mogelijk optreden van aortitis bij het gebruik van koloniestimulerende factoren. Deze bijwerking is onlangs op Europees verband besproken. Het gaat om de koloniestimulerende factoren (G-CSF) pegfilgrastim, filgrastim, lipegfilgrastim en lenograstim. De productinformatie van deze middelen wordt met deze nieuw geïdentificeerde bijwerking aangepast.

Incidentie bijwerkingen

De incidentie van het optreden van deze bijwerking wordt voor pegfilgrastim en filgrastim geschat op zelden (0,01-0,1%), voor lipegfilgrastim en lenograstim moet de exacte frequentie nog bepaald worden.

Symptomen

Aangezien aortitis een ernstig en lastig te herkennen ziektebeeld is, willen wij u er op attenderen dat deze bijwerking op zou kunnen treden tijdens het gebruik van koloniestimulerende factoren. De symptomen bestaan uit koorts, abdominale pijn, malaise, rugpijn en verhoogde ontstekingswaarden. In de meeste gevallen werd aortitis gediagnosticeerd door een CT-scan en verdween het vanzelf na het staken van de behandeling.

De voorgestelde tekst kunt u vinden onder de onderstaande link: http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/Other/2018/03/WC500244960.pdf

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het CBG:

Frank Blommaert

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

fa.blommaert@cbg-meb.nl

Tel: +31 (0)88 2248469

25 Apr 2018

17 april Wereld Hemofilie dag - VastePrik app voor hemofiliepatiënten

Persbericht (17 april 2018)

VastePrik app voor hemofiliepatiënten

Voor mensen met hemofilie en andere bloedstollingsstoornissen is er vanaf vandaag – Wereld Hemofilie Dag op 17 april – de app VastePrik! Hiermee kunnen patiënten snel en gemakkelijk hun medicatie en bloedingen op hun smartphone bijhouden. 

“Het is belangrijk dat patiënten die informatie goed registreren”, zegt Geertje Goedhart van de Stichting HemoNED. Zij is als projectcoördinator betrokken bij het opzetten van het project, waar de app deel van uitmaakt. “Mensen met deze ziekten behandelen zichzelf vaak levenslang met kostbare stollingsfactoren. Wanneer ze dit niet of onvoldoende doen, lopen ze een verhoogd risico op bloedingen in spieren en gewrichten.”

Voorheen hielden patiënten hun medicatie en eventuele bloedingen bij in een papieren logboekje, dat in het ziekenhuis werd overgetypt. Met de nieuwe VastePrik app is dat verleden tijd. Goedhart: “Zowel de patiënt als de behandelaar kunnen de ingevoerde gegevens via overzichtelijke tabellen en grafieken inzien op een beveiligde webpagina. Dit maakt de consultgesprekken tussen hen een stuk efficiënter.”

Wereld Hemofilie Dag Op 17 april is het Wereld Hemofilie Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte hemofilie en andere aangeboren bloedstollingsstoornissen. Dit jaar staat deze dag in het teken van ‘Kennis en informatie delen maakt ons sterker’. Met de app VastePrik wordt er efficiënter informatie gedeeld tussen de patiënt en zijn behandelaar, puur ter verbetering van de behandeling. Ook worden gegevens over bijwerkingen van medicatie gedeeld met de Europese bijwerkingen registratie EUHASS.

Nederlands Hemofilie RegisterDe VastePrik app is gekoppeld aan het Nederlands Hemofilie Register, een gezamenlijk initiatief van hemofilie behandelaren én patiënten, waarin alle zes Nederlandse hemofilie behandelcentra en de patiëntenorganisatie NVHP samenwerken. Het register is een publiek private samenwerking met diverse producenten van stollingsfactoren. Omdat het hier om een zeldzame aandoening gaat  (+/-1600 hemofilie patiënten in Nederland) is het belangrijk om de gegevens van zoveel mogelijk patiënten bijeen te brengen, zodat er beter inzicht is in de diverse behandelingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website www.hemoned.nl

Contactpersoon: mw. dr. G. (Geertje) Goedhart

info@hemoned.nl

071 - 526 8164 / 1893 (di en do van 9.00 – 16.00uur; wo van 9.00 – 12.30uur)

17 Apr 2018

Pages