You are here

Archief mededelingen

Mededeling datum bericht

Boerhaave cursus Weefselherstel en Immuunmodulatie 16 november gaat niet door!

"Boerhaave cursus Weefselherstel en Immuunmodulatie 16 november gaat niet door!"

14 Nov 2018

Vergoeding Darzalex® (daratumumab) in combinatietherapie en deelname landelijke monitor

12 Sep 2018

SanSepsis brengt doorbraak in behandeling van bloedvergiftiging

PERSBERICHT SanSepsis brengt doorbraak in behandeling van bloedvergiftiging Amsterdam, 25 juni 2018 - Sanquin en healthtech venture builder NLC hebben gezamenlijk SanSepsis opgericht, het bedrijf rondom de revolutionaire technologie om bloedvergiftiging te behandelen en mogelijk zelfs te voorkomen. De ontwikkelde methode verwijdert met behulp van een speciaal filter bacteriën die bloedvergiftiging, oftewel sepsis, veroorzaken relatief snel en efficiënt uit het bloed. Door het bedrijf SanSepsis op te richten willen Sanquin en NLC deze technologie zo snel mogelijk naar de patiënt brengen.

In Nederland belanden ieder jaar ongeveer 10.000 mensen met sepsis op de intensive care, waar sepsis volgens deskundigen de nummer 1 doodsoorzaak is. Het aantal mensen met sepsis stijgt gemiddeld met 8% per jaar en bijna 30% van de patiënten overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen ervan. Sepsis wordt veroorzaakt door de verspreiding van bacteriën in het bloed. Een zo snel mogelijke behandeling is van levensbelang. Dat gebeurt nu met behulp van antibiotica via het infuus. Deze manier van behandelen is helaas vaak ineffectief, waardoor veel patiënten overlijden of blijvende schade houden. Bovendien treedt antibioticaresistentie steeds vaker op, wat behandelen verder bemoeilijkt. Er is daarom een dringende vraag naar innovatieve therapieën die de huidige behandeling versterken en leiden tot betere uitkomsten voor de patiënt.

Sanquin heeft een unieke methode ontwikkeld om bacteriën die sepsis veroorzaken met een filter te verwijderen uit het bloed van de patiënt. Het gefilterde bloed wordt vervolgens weer bij de patiënt ingebracht. Deze methode leidt tot een sterke vermindering van de hoeveelheid bacteriën en kan worden toegepast op een zeer groot aantal verschillende soorten van deze bacteriën. Deze techniek versnelt de behandeling van sepsis aanzienlijk, wat cruciaal is bij deze ziekte die zich vaak razendsnel ontwikkelt. Bovendien zijn er met deze technologie veel kosten te besparen. Dr. Heinrich Handel-Mazzetti, CEO van SanSepsis: ‘Met de vorming van het bedrijf zetten we een grote stap om de behandeling van sepsis te verbeteren. We hopen hiermee tegemoet te komen aan de dringende vraag naar verbeterde therapieën die tegelijkertijd ook minder kosten met zich meebrengen.’

SanSepsis is de eerste uitvinding van Sanquinnovate, het innovatieve dochterbedrijf van Sanquin dat vorig jaar is opgericht. Bij de ingezette innovatieve koers van het twintigjarige Sanquin past ook de samenwerking met NLC dat Sanquin helpt met het opzetten van een bedrijf rondom healthtech uitvindingen om daarmee zorginnovaties ook daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen. NLC ondersteunt SanSepsis eveneens met het aantrekken van de benodigde financiering voor onderzoek en verdere ontwikkeling. Sanquin blijft actief betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van de SanSepsis technologie.

Over Sanquin

Sanquin zorgt op not-for-profit basis voor een veilige en efficiënte productie en levering van bloedproducten en plasmageneesmiddelen voor de behandeling van patiënten. Door onderzoek onderhoudt en vergroot zij haar kennis over bloed en transfusiegeneeskunde. Deze kennis stelt Sanquin in staat ziekenhuizen en behandelaren, te adviseren. Binnen Sanquin is Sanquinnovate de broedplaats waar veelbelovende en innovatieve (onderzoeks)ideeën worden omgezet naar nieuwe producten en diensten.

Over NLC

Het in Amsterdam gevestigde NLC is de grootste healthtech venture builder van het Europese vasteland. NLC bouwt samen met wetenschappers bedrijven rondom veelbelovende zorginnovaties om deze bij de patiënt te brengen. Vanwege complexiteit in de markt bereikt 95% van deze innovaties nu nooit de patiënt. NLC zorgt ervoor dat kennis, mensen, technologie en financiering samen worden gebracht. Het portfolio van NLC bestaat thans uit 16 innovatieve healthtech bedrijven. Dat aantal zal de komende jaren door verdere Europese uitbreiding sterk toenemen. Daarmee draagt NLC actief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënt en het beheersen van zorguitgaven. www.nlc.health

25 Jun 2018

CBG Risico-informatie over Azitromycine

Het CBG vraagt aandacht voor het volgende advies: schrijf Azitromycine niet off-label voor na hematopoëtische stamceltransplantatie. Meer informatie: risico-informatie over Azitromycine

11 Jun 2018

Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie (CML) 2018 (HOVON) gepubliceerd

De richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie (CML) 2018 (HOVON) is op 06-06-2018 geautoriseerd door het NVvH bestuur. De richtlijn is vanaf heden als pdf document op de website in te zien. De richtlijn komt binnenkort beschikbaar op Hematline.

07 Jun 2018

Richtlijn Multipel Myeloom herzien - versie 2018 in Hematline gepubliceerd

De richtlijn Multipel Myeloom 2017 is door de HOVON werkgroep Myeloom herzien en in Hematline gepubliceerd als versie 2018. De volgende inhoudelijke punten zijn aangepast:

  1. Indien na eerste autoloog geen lenalidomide en niet lenalidomide refractair na tweede autoloog onderhoudsbehandeling met lenalidomide overwegen
  2. Indien pomalidomide therapie overwegen toevoegen cyclofosfamide
  3. Denosumab is geregistreerd voor de behandeling van MM botziekte en kan overwogen worden bij bisfosfanaat gerelateerde toxiciteit die tot staken van de therapie leidt, waarbij deze toxiciteit niet of minder te verwachten is bij denosumab of bij ernstige nierinsufficiëntie (kreatinineklaring < 30 ml/minuut).

Ook zijn enkele lay out wijzigingen doorgevoerd, als gevolg van de weergave in Hematline.

De richtlijn is te raadplegen op www.hematologienederland.nl/richtlijnen-1 en op www.hematologienederland.nl/hematline/

05 Jun 2018

17 april Wereld Hemofilie dag - VastePrik app voor hemofiliepatiënten

Persbericht (17 april 2018)

VastePrik app voor hemofiliepatiënten

Voor mensen met hemofilie en andere bloedstollingsstoornissen is er vanaf vandaag – Wereld Hemofilie Dag op 17 april – de app VastePrik! Hiermee kunnen patiënten snel en gemakkelijk hun medicatie en bloedingen op hun smartphone bijhouden. 

“Het is belangrijk dat patiënten die informatie goed registreren”, zegt Geertje Goedhart van de Stichting HemoNED. Zij is als projectcoördinator betrokken bij het opzetten van het project, waar de app deel van uitmaakt. “Mensen met deze ziekten behandelen zichzelf vaak levenslang met kostbare stollingsfactoren. Wanneer ze dit niet of onvoldoende doen, lopen ze een verhoogd risico op bloedingen in spieren en gewrichten.”

Voorheen hielden patiënten hun medicatie en eventuele bloedingen bij in een papieren logboekje, dat in het ziekenhuis werd overgetypt. Met de nieuwe VastePrik app is dat verleden tijd. Goedhart: “Zowel de patiënt als de behandelaar kunnen de ingevoerde gegevens via overzichtelijke tabellen en grafieken inzien op een beveiligde webpagina. Dit maakt de consultgesprekken tussen hen een stuk efficiënter.”

Wereld Hemofilie Dag Op 17 april is het Wereld Hemofilie Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte hemofilie en andere aangeboren bloedstollingsstoornissen. Dit jaar staat deze dag in het teken van ‘Kennis en informatie delen maakt ons sterker’. Met de app VastePrik wordt er efficiënter informatie gedeeld tussen de patiënt en zijn behandelaar, puur ter verbetering van de behandeling. Ook worden gegevens over bijwerkingen van medicatie gedeeld met de Europese bijwerkingen registratie EUHASS.

Nederlands Hemofilie RegisterDe VastePrik app is gekoppeld aan het Nederlands Hemofilie Register, een gezamenlijk initiatief van hemofilie behandelaren én patiënten, waarin alle zes Nederlandse hemofilie behandelcentra en de patiëntenorganisatie NVHP samenwerken. Het register is een publiek private samenwerking met diverse producenten van stollingsfactoren. Omdat het hier om een zeldzame aandoening gaat  (+/-1600 hemofilie patiënten in Nederland) is het belangrijk om de gegevens van zoveel mogelijk patiënten bijeen te brengen, zodat er beter inzicht is in de diverse behandelingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Website www.hemoned.nl

Contactpersoon: mw. dr. G. (Geertje) Goedhart

info@hemoned.nl

071 - 526 8164 / 1893 (di en do van 9.00 – 16.00uur; wo van 9.00 – 12.30uur)

17 Apr 2018

Vacature internist-hematoloog AMC

Er is een vacature voor een fulltime internist-hematoloog in het AMC

16 Apr 2018

Richtlijn Sikkelcelziekte 2017

De richtlijn is geautoriseerd door het NVvH bestuur en is heden te raadplegen.

14 Apr 2018

Richtlijn Klassieke Haarcelleukemie (HCLc) 2017 (HOVON)

De richtlijn werd op 14 maart 2018 geautoriseerd door het NVvH bestuur en is heden te raadplegen.

22 Mar 2018

Pages