You are here

Aanmelding en start opleiding

Dashboard


Waar kan het enkelvoudige profiel hematologie worden gevolgd?

Na het verkrijgen van een opleidingsplaats in één van onderstaande centra, dient men zich bij de NIV aan te melden voor de opleiding (zie: http://www.internisten.nl/opleiden-tot-internist/opleiding-tot-internist/differentiaties/hematologie )

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum

Opleider: prof. dr. A.P. Kater, internist-hematoloog

Adres: afdeling Klinische Hematologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam

Amsterdam

VU Medisch Centrum

Opleider: prof. dr. S. Zweegman, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 7057, 1007 MB Amsterdam

Groningen

UMC Groningen,

Opleider: dr. M.R. de Groot, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 30001, 9700 RB Groningen

Leiden 

Leids Universitair Medisch Centrum

Opleider: prof.dr. H.J. Veelken, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 9600, 2300 RC Leiden

Maastricht

Maastricht UMC

Opleider: prof. dr. H. Schouten, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Nijmegen

Radboudumc

Opleider: prof. dr. N.M.A. Blijlevens, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Rotterdam 

Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed

Opleider: dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, postbus 5210, 3008 AE  Rotterdam

Utrecht 

UMC Utrecht

Opleider: dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog

Adres: afdeling Hematologie, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Enschede (een deel van de opleiding i.s.m. een academisch centrum)

Medisch Spectrum Twente

Opleider: dr. R. Schaafsma

Adres: afdeling Hematologie, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede

 


Aanmelding differentiatie hematologie (NIV)

Voor u met de opleiding in de differentiatie hematologie begint, dient u het opleidingsschema hematologie in te vullen op de website van de Nederlandse Internisten Vereniging: www.internisten.nl/differentiaties/hematologie

naar boven naar boven

Lidmaatschap NVvH & JNVvH

De NVvH is een vereniging met ruim 500 leden: 1) academici die werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels én 2) verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie. De jaarlijkse contributie van de NVvH bedraagt 60 euro. AIOS en "jonge klaren" worden ook automatisch lid van de juniorverening JNVvH.

Het lidmaatschap van de (J)NVvH biedt voor AIOS ondermeer de volgende voordelen:

  • gratis deelname aan de Diagnostiekdag, de Klinische Dag en de JNVvH onderwijsdagen
  • gratis toezending van het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie, het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de NVvH (8 maal per jaar).
  • gebruik van de HemoSurf licentie
  • de mogelijkheid om mee te praten over voor AIOS relevante onderwerpen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij vergaderingen van het (J)NVvH bestuur, vertegenwoordiging in NVvH werkgroepen en commissies, de organisatie van (onderwijs)bijeenkomsten voor AIOS en "jonge klaren", afvaardiging in de NIV sectie Hematologie (visitatiecommissie), participatie in activiteiten (masterclasses) van de European Hematology Association.

naar boven naar boven

European Hematology Association (lidmaatschap)

Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar en wordt sterk aanbevolen. Zie www.ehaweb.org

Het EHA Learning Center, EHATol en het European Hematology Curriculum & online Passport, zijn zeer waardevolle tools voor de opleiding binnen de differentiatie hematologie. Lees verder...

naar boven naar boven