De Algemene Ledenvergadering van de NVvH wordt gehouden tijdens het DHC op vrijdag 27 januari 2023 van 12.30 tot 13.30 uur in Congrescentrum Papendal te Arnhem. Zoals gebruikelijk wordt het jaar (2022) financieel afgesloten en het jaarverslag vastgesteld. Ook wordt ingegaan op de werkdruk en het werkplezier van de internist-hematoloog. En zoals eerder aangekondigd vindt de verkiezing plaats van een nieuw bestuurslid namens de echelon C ziekenhuizen. 

Tijdens de algemene ledenvergadering kan worden gestemd over items op de agenda. Kunt u zelf niet aanwezig zijn dan heeft u de mogelijkheid een ander NVvH-lid te machtigen om namens u te stemmen. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier gebruiken.
Een NVvH-lid kan voor ten hoogste twee andere NVvH-leden een stem uitbrengen in de ALV.