You are here

Internist-hematoloog Zwolle

De afdeling / Het specialisme

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I) is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit ruim 250 medisch specialisten. Het MSB-I voert haar werkzaamheden grotendeels uit binnen het ziekenhuis Isala. Wegens uitbreiding van werkzaamheden zoekt het MSB-I voor de vakgroep Interne geneeskunde een internist-hematoloog (0,8 FTE) – SIDS.

Het betreft een functie van 0,8 fte als specialist in dienstverband van het MSB-I. De vakgroep Interne geneeskunde is binnen Isala actief met 30 internisten. De sectie Hematologie en Oncologie telt twaalf
leden. Er zijn daarnaast twee chefs de clinique werkzaam. Er is een zeer nauwe samenwerking tussen de leden onderling. Zes leden hebben de registratie hematologie. De afdeling heeft een specifieke unit voor intensieve hematologie. In het ziekenhuis worden autologe stamceltransplantaties uitgevoerd en tevens nazorg na allogene stamceltransplantaties in samenwerking met het VUMC. Er is veel aandacht voor klinisch patiëntgebonden onderzoek. Door HOVON is Isala aangemerkt als echelon B ziekenhuis. Er is een nauwe samenwerking met het laboratorium.

De klinische afdeling Hematologie/Oncologie telt 28 bedden; er is een afdeling Dagbehandeling (grotendeels in gebruik als chemotherapie dagbehandeling) met 18 behandelplekken. Er wordt intensief (samen)gewerkt met regieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
De sectie participeert in de opleiding tot internist en van coassistenten. Er zijn specifieke stages hematologie en oncologie.

De functie

Wij zijn op zoek naar een collega met onder meer ruime ervaring in de zorg voor allogeen getransplanteerde patiënten, alsmede beenmergmorfologie en immunofenotypering.

Het aanbod

De aanstelling vindt plaats binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I), in dienstverband volgens de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten). De kandidaat zal werkzaam zijn binnen de sectie Hematologie en Oncologie Isala. Er zal een interne kandidaat mee solliciteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met dr. S.H.A. Diepeveen, internist-nefroloog en vakgroep voorzitter, t (038) 424 32 42, of met dr. M. van Marwijk Kooy, internist-hematoloog, t (038) 424 60 40.

http://isalawerkt.nl/vacature/45022/internist-hematoloog 

datum bericht: 
09 mei 2017
Sluitingsdatum: 
24 mei 2017
Type contract: 
Vast onbepaalde tijd
omvang dienstverband: 
0,8 FTE
standplaats: 
Zwolle
instelling/onderzoeksinstituut: 
Isala