You are here

Add-ons 2017 (mei)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en de (off label) indicaties geldig  voor de maand mei is op 23/4 gepubliceerd. Het hulpbestand met alle volledige en verkorte indicaties + vergoedingsstatus is ook opnieuw uitgegeven. Zie: www.add-on-2017.nl (onder het tabblad “tabellen”).

Tot 1 juli zal de lijst nog wijzigen en worden aangevuld.

Nu maar ook ná 1 juli kunnen nieuwe of wijzigingen van indicaties worden ingediend. Zorgverzekeraars Nederland zal de aanspraak op vergoeding beoordelen. Vul het formulier in.

NIEUW BEKOSTIGINGSBELEID

Sinds 1 januari 2017 voeren ziekenhuizen en verzekeraars een gewijzigd bekostigingsbeleid voor add-ons: geneesmiddelen die apart van de behandeling in rekening worden gebracht: de zogenoemde add-on geneesmiddelen of ‘dure’ geneesmiddelen. De verandering bestaat uit registratie en declaratie op basis van aantal verpakkingen (of delen daarvan) dievastgelegd zijn in de G-standaard van Z-index.  Op de nota komt te staan welk merk geneesmiddel is gebruikt en voor welke ziekte (de indicatie). Hierdoor zien ziekenhuizen, zorgverzekeraars én patiënten in één oogopslag welk geneesmiddel voor welke indicatie is voorgeschreven of toegepast.

Tot 1 juli wordt een basis add-on indicatielijst opgesteld die de basis vormt voor de indicatieregistratie.

 

NB. De NZa stelt vast of een geneesmiddel of ozp-stollingsfactor een add-onstatus krijgt (www.nza.nl).

Zorgverzekeraars Nederland beslist of er aanspraak op vergoeding bestaat per (off-)label indicaties van een add-on.

Bij off-label gebruik wordt een geneesmiddel voorgeschreven voor een indicatie, leeftijdsgroep of toepassing waar het middel niet voor is geregistreerd. Onder voorwaarden mogen zorgverleners off-label voorschrijven. NB. De geregistreerde indicaties kunt u vinden in de CBG Geneesmiddeleninformatiebank: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Off-label gebruik is onder de volgende wettelijke voorwaarden toegestaan:

  • U moet het off-label gebruik altijd van tevoren bespreken met de patiënt en met de apotheker. In het gesprek legt u de werking en risico’s uit.
  • De behandelwijze staat vast in een behandelrichtlijn.
  • Er is geen geregistreerde behandeling of geregistreerd geneesmiddel mogelijk.

 

datum bericht: 
23 Apr 2017