You are here

Aanmelding als lid

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor academici*: artsen en biomedische wetenschappers die grotendeels werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft per 25 januari 2013 het lidmaatschap van de NVvH tevens opengesteld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie.

De contributie bedraagt in 2015 € 60,00 (dit bedrag wordt in het voorjaar met uw instemming via automatisch incasso geïnd). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Leden van de NVvH:

* afgeronde doctoraalstudie of universitaire master


Aanmeldingsformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

(drs., dr., ir., etc.)Verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie kunnen "nvt" invullen.
Privé-adres
Ziekenhuis/organisatie
U kunt hier tevens uw kamernummer of huispost-adres invullen.
Contactgegevens
Registratie/opleiding
Hematologen (in opleiding) geven hier aan op welke datum zij hun opleiding in dit aandachtsgebied zijn gestart/zullen starten.
Indien van toepassing.
Als lid van de NVvH tevens internist-hematoloog in opleiding kunt u zonder meerkosten lid worden van de Juniorafdeling van de NVvH. Dit lidmaatschap vervalt automatisch twee jaar na beëindiging van de opleiding.  
Wilt u hier aangeven op welk adres u het NTvH wenst te ontvangen? Wij sturen de uitgever (Ariez) deze gegevens t.b.v. distributie NTvH.