You are here

Ledenbestand

De NVvH kan op verzoek en onder voorwaarden geprinte adresetiketten verstrekken.

Alleen aanvragen van NVvH-leden kunnen worden gehonoreerd en uitsluitend voor bijeenkomsten die relevant zijn voor alle ruim 550 leden van de NVvH. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen clinici en niet-clinici. De inhoud van het wetenschappelijk programma dient te zijn vastgesteld door een onafhankelijke programmacommissie (zonder beïnvloeding door de farmaceutische industrie). De bijeenkomst mag geen winstoogmerk hebben.

De verstrekte adressen kunnen slechts worden gebruikt voor het aankondigen van de betreffende bijeenkomst (enveloppen bevatten derhalve geen ander drukwerk!). De adresgegevens mogen niet worden gekopieerd voor toekomstig gebruik, niet aan derden ter beschikking worden gesteld en niet voor commerciële doeleinden worden aangewend.

Een verzoek met het (concept)programma kunt u indienen via a.w.rippen@amc.uva.nl

Digitale of geprinte (email-)adreslijsten worden niet verstrekt!


Uw congressen/bijeenkomsten en vacatures kunnen wij op deze pagina van onze website plaatsen. Wilt u daartoe de betreffende formulieren gebruiken?

Overige mededelingen kunnen op verzoek worden geplaatst (via a.w.rippen@amc.uva.nl )

Promovendi kunnen hun hematologisch proefschrift onder de aandacht brengen van collega's via dit formulier.