You are here

Archief mededelingen

Mededeling datum bericht

Commentaarfase conceptrichtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom

Leden van de NVvH kunnen tot 13 mei 2017 commentaar leveren op de conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn is per mail aan de leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (inloggen noodzakelijk).

13 Apr 2017

Conceptrichtlijn Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt (HOVON-NVIC)

Leden van de NVvH kunnen tot 12 mei 2017 commentaar leveren op de conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn is per mail aan de leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (inloggen noodzakelijk).

12 Apr 2017

Eerste Europees hematologie examen

Om te bepalen hoe uw kennisniveau zich verhoudt tot het Europees niveau, kunt u zich inschrijven voor het eerste Europees examen (100 plaatsen: wie het eerst komt ....) via: https://www.ehaweb.org/education-science/education/european-hematology-exam/key-information/

30 Mar 2017

Meldformulier geneesmiddelentekorten en -defecten

Het meldformulier van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is vanaf vandaag ook in een Engelstalige versie beschikbaar. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van het formulier verbeterd op basis van de eerste gebruikservaring. https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2017/02/15/meldformulier-geneesmiddelentekorten-en-defecten-nu-ook-engel...

06 Mar 2017

Add-ons 2017 (maart)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en de (off label) indicaties geldig  voor de maand maart is gepubliceerd. Het hulpbestand met alle indicaties en verkorte indicaties is ook opnieuw uitgegeven. Zie: www.add-on-2017.nl.  (onder het tabblad “tabellen”).

15 Feb 2017

Laatste plaatsen Diagnostiekdag 16 maart 2017

Ga naar inschrijving

14 Feb 2017

Deadline aanvraag RENÉ VOGELS-STIPENDIUM VOOR KANKERONDERZOEK

Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2017 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De eerstvolgende deadlines voor aanvragen zijn 1 maart 2017 en 1 september 2017.

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch). Procedure aanvraag voor 1 maart 2017: Aanmelding per mail (bij voorkeur in 1 pdf, getiteld uwnaam_mrt2017.pdf) vóór 1 maart 2017 naar info@renevogelsstichting.nl Zie voor de informatie die dient te worden verstrekt (in Nederlands of Engels) de gedetailleerdere aanwijzingen op www.renevogelsstichting.nl/voorwaarden.html en www.renevogelsstichting.nl/aanvragen.html .

24 Jan 2017

Add-ons 2017 (februari)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en de (off label) indicaties, die geldig is voor de maand februari, is gepubliceerd. Het hulpbestand met alle indicaties en verkorte indicaties is ook opnieuw uitgegeven. (www.add-on-2017.nl, onder het tabblad “tabellen”).

17 Jan 2017

Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie 2016

De definitieve versie van de “Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie"(NVvH/werkgroep PNH, 2016) is hier te downloaden.

24 Nov 2016

Let op virale reactivatie bij gebruik Revlimid

Bij patiënten die lenalidomide (Revlimid) gebruiken en eerder een infectie hebben gehad met het hepatitis B-virus (HBV) of herpes zoster, kan het virus weer actief worden. Bij sommige patiënten met HBV heeft dit geleid tot acuut leverfalen. Zie: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2016/11/07/dhpc-revlimid

07 Nov 2016

Pages