You are here

Archief mededelingen

Mededeling datum bericht

Add-ons 2017 (maart)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en de (off label) indicaties geldig  voor de maand maart is gepubliceerd. Het hulpbestand met alle indicaties en verkorte indicaties is ook opnieuw uitgegeven. Zie: www.add-on-2017.nl.  (onder het tabblad “tabellen”).

15 Feb 2017

Laatste plaatsen Diagnostiekdag 16 maart 2017

Ga naar inschrijving

14 Feb 2017

Deadline aanvraag RENÉ VOGELS-STIPENDIUM VOOR KANKERONDERZOEK

Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2017 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers. De eerstvolgende deadlines voor aanvragen zijn 1 maart 2017 en 1 september 2017.

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch). Procedure aanvraag voor 1 maart 2017: Aanmelding per mail (bij voorkeur in 1 pdf, getiteld uwnaam_mrt2017.pdf) vóór 1 maart 2017 naar info@renevogelsstichting.nl Zie voor de informatie die dient te worden verstrekt (in Nederlands of Engels) de gedetailleerdere aanwijzingen op www.renevogelsstichting.nl/voorwaarden.html en www.renevogelsstichting.nl/aanvragen.html .

24 Jan 2017

Add-ons 2017 (februari)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en de (off label) indicaties, die geldig is voor de maand februari, is gepubliceerd. Het hulpbestand met alle indicaties en verkorte indicaties is ook opnieuw uitgegeven. (www.add-on-2017.nl, onder het tabblad “tabellen”).

17 Jan 2017

Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie 2016

De definitieve versie van de “Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie"(NVvH/werkgroep PNH, 2016) is hier te downloaden.

24 Nov 2016

Let op virale reactivatie bij gebruik Revlimid

Bij patiënten die lenalidomide (Revlimid) gebruiken en eerder een infectie hebben gehad met het hepatitis B-virus (HBV) of herpes zoster, kan het virus weer actief worden. Bij sommige patiënten met HBV heeft dit geleid tot acuut leverfalen. Zie: http://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2016/11/07/dhpc-revlimid

07 Nov 2016

Zwangerschapspreventie-programma

Bepaalde middelen zorgen voor aangeboren afwijkingen bij baby’s als ze gebruikt worden door zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of mannen met een kinderwens. Hiervoor hebben de firma’s die deze middelen op de markt brengen speciale zwangerschapspreventieprogramma’s (ZPP’s) opgesteld. Deze programma’s moeten voorkomen dat vrouwen zwanger worden tijdens het gebruik van deze middelen. Zie: http://www.cbg-meb.nl/mensen/voor-zorgverleners/inhoud/zwangerschapspreventie-programma

05 Nov 2016

Commentaarfase conceptrichtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie 2016

Leden van de NVvH kunnen tot 30 oktober 2016 commentaar leveren op de conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn is per mail aan de leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (inloggen noodzakelijk).

29 Sep 2016

NVvH wetenschapsprijzen 2016 (voordracht kandidaten tot 11 november 2016)

Het ondersteunen van onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand klinisch en translationeel onderzoek is een belangrijk onderdeel van het beleid van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. De NVvH stimuleert en honoreert daarom jong onderzoekstalent via twee wetenschapsprijzen: de Swammerdamprijs en het Jaap Steenbergen stipendium.

Afdelingshoofden (kinder)hematologie van de academische centra werden reeds per brief uitgenodigd om dit jaar vóór 11 november 2016 kandidaten voor te dragen. Suggesties voor kandidaten voor het Steenbergen stipendium kunt u derhalve met één van hen afstemmen.

Swammerdamprijs (sinds 2007)

Eénmaal per twee jaar kent de NVvH de Swammerdam-prijs toe aan een excellente onderzoeker werkzaam binnen het vakgebied Hematologie in Nederland. Het werkterrein kan zowel op de Hemato-Oncologie, de Hemostase-Trombose, de Immuno-Hematologie als op de Transfusiegeneeskunde liggen. Het onderzoek mag basaal, translationeel of klinisch van karakter zijn. Kandidaten tot 45 jaar komen in aanmerking voor deze prijs, die bestaat uit een bedrag van € 40.000,- en een oorkonde. Zie ook: www.hematologienederland.nl/swammerdamprijs

Jaap Steenbergenstipendium (sinds 2000)

Jaarlijks reikt de NVvH het Steenbergen Stipendium uit voor “het” beste proefschrift van het afgelopen jaar. Het proefschrift kan betrekking hebben op een Hemato-Oncologisch onderwerp, op Hemostase-Trombose, Immuno-Hematologie of Transfusiegeneeskunde. Belangrijke criteria zijn: originaliteit, kwaliteit en eigen bijdrage van de promovendus. Kandidaten zijn de jonge onderzoekers die promoveerden in de tweede helft van 2015 of in 2016 en die voldoen aan het beschreven profiel. Aan het stipendium zijn een oorkonde en een geldprijs (€ 2.000,-) verbonden. Zie ook: www.hematologienederland.nl/steenbergen-stipendium

16 Sep 2016

Klinische Dag NVvH op donderdag 13 oktober 2016

9:00 - 16:00 uur in stadskasteel Oudaen te Utrecht. Let op! LOCATIE GEWIJZIGD
Ga naar inschrijving en informatie

15 Sep 2016

Pages