You are here

Archief mededelingen

Mededeling datum bericht

Akkoord ziekenhuizen en zorgverzekeraars aanpak dure geneesmiddelen

De brancheorganisaties van universitair medische centra, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een akkoord bereikt over een gezamenlijke aanpak van dure geneesmiddelen. Het doel van deze samenwerking is om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure geneesmiddelen op de lange termijn te behouden en de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in een intentieverklaring afgesproken om met elkaar samen te werken bij de inkoop van dure geneesmiddelen.

Lees verder op: https://www.zn.nl/

01 Sep 2017

Add-ons 2017 (september)

De nieuwe G-standaard met een overzicht van de add-on geneesmiddelen en hun (off label) indicaties geldig  voor de maand september is op 15/8 gepubliceerd. Het hulpbestand met alle volledige en verkorte indicaties + vergoedingsstatus is ook opnieuw uitgegeven. Zie: www.add-on-2017.nl (onder het tabblad “tabellen”).

Tot heden werden maandelijks nieuwe versies van de G-standaard en bovengenoemde lijst gepubliceerd. Deze frequentie zal nu afnemen. Vanaf heden kunnen nieuwe of te wijzigen off-label indicaties worden ingediend door wetenschappelijke verenigingen en organisaties via een formulier van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN zal de aanspraak op vergoeding beoordelen 

Lees meer en formulier ...

15 Aug 2017

Commentaarfase conceptrichtlijn Sikkelcelziekte 2017

Leden van de NVvH kunnen tot 9 september 2017 commentaar leveren op deze HOVON conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn is per mail aan alle leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (na inloggen vindt u hier de conceptrichtlijn).

10 Aug 2017

Commentaarfase conceptrichtlijn Multipel Myeloom 2017

Leden van de NVvH kunnen tot 7 september 2017 commentaar leveren op deze HOVON conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn is per mail aan alle leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (na inloggen vindt u hier de conceptrichtlijn).

08 Aug 2017

Commentaarfase conceptrichtlijn Folliculair Lymfoom 2017

Leden van de NVvH kunnen tot 31 augustus 2017 commentaar leveren op de conceptrichtlijn (HOVON). De conceptrichtlijn is per mail aan de leden gestuurd en kan tevens op het besloten deel van deze website worden gedownload (na inloggen vindt u hier de conceptrichtlijn).

01 Aug 2017

Kosten dure medicijnen blijven stijgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen nog steeds sterk stijgen. Tussen 2014 en 2015 stegen de uitgaven van € 1,74 miljard naar € 1,84 miljard. De cijfers over het jaar 2015 zijn nog niet volledig: de groei kan rond de 6,7% uitkomen. Dat blijkt uit de Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg.

06 Jul 2017

Nieuwe stap in internationale samenwerking rond geneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk starten een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector. Daarbij worden potentieel belangrijke farmaceutische innovaties in kaart te gebracht nog vóór ze op de markt komen. Het structureel verzamelen en analyseren van informatie uit bijvoorbeeld onderzoek en literatuur geeft beter zicht op verwachte kosten, patiëntenaantallen en indicatie uitbreidingen. Zo wordt het mogelijk om vooraf al beleidsbeslissingen te nemen, of (gezamenlijke) prijsonderhandelingen voor te bereiden. In BeNeLuxA-verband werd al eerder geëxperimenteerd met samenwerking op dit onderwerp. Juist omdat Horizon Scanning complex is, maar voor andere landen ook waardevolle informatie oplevert, nodigt het samenwerkingsverband andere landen uit om op dit terrein samen te werken. Lees verder (website rijksoverheid)

Meer over de Horizonscan (werkgroep hematologie & oncologie) leest u hier

06 Jul 2017

Tekort DepoCyte houdt aan

Het tekort aan DepoCyte (liposomaal cytarabine) houdt aan. Meer informatie hierover staat in de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) van 27 juni 2017.

29 Jun 2017

Inschrijving Klinische Dag NVvH gestart

Klinische Dag op donderdag 12 oktober 2017 van 9:00 - 16:00 uur in de Getrudiskapel te Utrecht.Ga naar inschrijving en informatie

28 Jun 2017

Herziene richtlijn CLL 2017 (HOVON)

Herziening (download) “Richtlijn Chronische Lymfatische Leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom" (HOVON, 2017) .

22 Jun 2017

Pages